"Help, mijn kind denkt aan zelfmoord"

Odisee lanceert een website voor ouders van kinderen die denken aan zelfdoding. Op 'Help, mijn kind denkt aan zelfmoord' kunnen ze onder meer terecht voor informatie en tal van getuigenissen. Het initiatief krijgt de steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

In Vlaanderen heeft 7,5 procent van de jongens en 10 procent van de meisjes tussen 12 en 24 jaar ooit een zelfmoordpoging ondernomen. Hun ouders ervaren een ernstige impact op hun kwaliteit van leven, zo blijkt uit onderzoek van Odisee.

Permanent waakzaam
Zo is er de emotionele en psychologische impact. "Ouders zijn geschokt, ze voelen zich verdrietig, schuldig en onmachtig, angstig", zegt Alexandre Reynders, de ontwikkelaar van de website. "Bovendien zijn ze vaak permanent waakzaam om te voorkomen dat er iets met hun kind gebeurt. Dat leidt dan weer tot fysieke en psychologische klachten zoals slapeloosheid, depressie en soms zelfs, op hun beurt, zelfmoordgedachten."

Schaamte
Daarnaast blijkt dat ouders hun sociaal leven op een lager pitje zetten, deels door de intense zorgen voor het kind, maar sommigen schuwen het sociaal contact uit schaamte of angst voor vooroordelen. "Ouders geven ook aan dat de bijzondere zorg voor hun kind moeilijk te combineren valt met het werk, terwijl dit vaak nog de enige manier is om af en toe hun gedachten te verzetten. Ze zijn daardoor soms genoodzaakt om minder te gaan werken of zelfs het werk te onderbreken, wat tot inkomensverlies kan leiden." Ook de overige gezinsleden ondervinden negatieve gevolgen. De relatie tussen broers en zussen komt onder druk te staan, net als de partnerrelatie van de ouders.

Op 'Help, mijn kind denkt aan zelfmoord' vinden ouders informatie over zelfmoord, zelfzorg, rechten van ouders, oefeningen in opvoedingsondersteuning en talloze getuigenissen van ouders in een gelijkaardige situatie. “De website werd begin 2018 in een testfase geëvalueerd door het doelpubliek zelf”, zegt minister Vandeurzen. “Maar ook hulpverleners kunnen de website gebruiken, ter ondersteuning van de ouders. De website is te vinden via de portaalsite Zelfmoord1813."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.