Grootste Vlaams onderzoek ooit naar luchtkwaliteit

De universiteit Antwerpen lanceert in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard het grootste burgeronderzoek ooit naar luchtkwaliteit: CurieuzeNeuzen Vlaanderen. Het ambitieus en grootschalig project zal tijdens de maand mei de luchtkwaliteit meten in 20.000 straten over heel Vlaanderen. 

Het doel is de luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart brengen via de meting van stikstofdioxide (NO2). NO2 is een goede indicator voor luchtvervuiling door verkeer. CurieuzeNeuzen Vlaanderen is meteen het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit, uniek in zijn schaalgrootte.

Meetpakketten
Bij het project wordt de hele bevolking actief betrokken. Tussen nu en 20 maart wordt een campagne uitgerold om mensen te vragen om zich kandidaat te stellen voor het project. Het project heeft 20.000 meetpakketten ter beschikking voor gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties. Als er meer inschrijvingen zijn, zal een wetenschappelijke selectie gemaakt worden om een optimale spreiding te bekomen. 

Stad en platteland
CurieuzeNeuzen verzamelen tijdens de maand mei data over luchtkwaliteit onder leiding van professionele wetenschappers. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de onderzoekers om zoveel mogelijk Vlamingen bij het onderzoek te betrekken om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen zeer gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland. Overigens wordt aan de hand van bevragingen gepeild naar de motivatie en de achtergrond van de deelnemers.

Effecten op gezondheid
CurieuzeNeuzen wil de wetenschap een belangrijke stap vooruit brengen. Tijdens het project worden data verzameld, die door de VMM gebruikt zullen worden om de modelkaarten voor luchtkwaliteit te verbeteren. Dit is belangrijk omdat we zo beter de effecten op de gezondheid kunnen inschatten, en dus betere informatie en aanbevelingen kunnen bieden aan beleidsmakers.

Ambassadeurs Kim Gevaert, Sam De Bruyn, Wim Lybaert, Dimitri Leue, Eva Mouton en Sien Wynants steunen de oproep tot burgerwetenschappen naar luchtkwaliteit.

Wil jij je zelf inschrijven? Dat kan via deze link