Griepepidemie zet opmars verder

De griepepidemie in ons land zet zijn opmars nog steeds verder. Vorige week hebben 748 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een griepaal syndroom, zo meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) in zijn wekelijks griepbulletin.

Daarmee ligt het aantal consultaties iets hoger dan de week voordien. Opmerkelijk, want rond deze tijd van het jaar begint de epidemie meestal net af te zwakken. Het lijkt er dus op dat de griepepidemie dit jaar langer zal duren dan anders, bevestigt viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst aan Belga.

De piek is dit jaar minder scherp geweest dan andere jaren, maar we zitten op een hoog plateau. De acute overbelasting van de ziekenhuizen is daardoor minder hoog, maar de chronische overbelasting begint nu wel te wegen, aldus nog Van Ranst. Hij voegt er aan toe dat dezelfde situatie zich ook in Nederland voordoet.