Gents kartel Groen en sp.a houdt stand

Het Gentse kartel tussen Groen en sp.a blijft overeind. Tijdens een bijeenkomst gisteravond hebben de Groen-leden zich uitgesproken over de vraag of het kartel tussen Groen en sp.a in Gent kon blijven bestaan. Dat kwam onder druk te staan na de PubliPart-affaire en het ontslag van lijsttrekker Tom Balthazar (sp.a) uit het Gentse schepencollege.

Tijdens de persconferentie hamerde Groen er wel op dat er absolute transparantie moet komen en dat die transparantie ook moet worden gegarandeerd. De ruim 140 Gentse leden van Groen beslisten bijna unaniem om verder te gaan met het kartel. Van de 142 stemgerechtigde leden, stemden er maar twee tegen en één iemand onthield zich. Wel willen de leden garanties dat de afspraken die afgelopen weekend met sp.a gemaakt werden, ook uitgevoerd worden. Dat verklaarden de drie Groen-schepenen.

"Emotioneel"
"Het was een zeer intens debat en bij wijlen emotioneel", zei schepen Filip Watteeuw achteraf. "Maar het was een goed en positief debat en dat werd ook duidelijk in de stemming. Een grote groep mensen staat dus achter het progressieve project."

Toch willen de leden niet zomaar verder. "We gaan nu in gesprek met sp.a, over garanties", zegt schepen Elke Decruynaere, verwijzend naar de afspraken die Groen afgelopen weekend met sp.a maakte. Die afspraken draaiden onder meer rond transparantie, een weddeplafond en ethisch beleggen. "Het is duidelijk dat we er staan, en de leden dat ook bevestigen."

Elke Decruynaere zei ook dat strategische afwegingen niet genoeg zijn om "Siegfried Bracke uit het stadhuis te houden". "We moeten nadenken op welke manier we aan politiek doen, want anders overtuig je de kiezer niet", klonk het.

Kartel onder druk
Balthazar, en ook schepen Christophe Peeters (Open Vld), kwamen het afgelopen weekend onder vuur te liggen omdat ze geld hebben ontvangen voor vergaderingen van de intercommunale PubliPart waar ze mogelijk niet aanwezig waren. Balthazar houdt vol dat alle opdrachten die hij daar uitvoerde in het belang en in opdracht van de stad waren. Maar hij nam toch ontslag, “niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen."

Intercommunale?
De hele discussie heeft te maken met de intercommunales. Die worden opgericht om de samenwerking tussen verschillende gemeenten rond gedeelde belangen in goede banen te leiden. Iedere gemeente die deel uitmaakt van de intercommunale moet ook verplicht gemeenteraadsleden afvaardigen, zodat zij toezicht kunnen houden op al datgene dat in de intercommunale wordt beslist. In ruil voor het geleverde werk krijgen zij vergoedingen, die bij wet geplafonneerd zijn.

Maar het probleem hier is dat PubliPart een dochteronderneming is van een intercommunale. En zo zijn er veel. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zei daarover afgelopen weekend in VTM NIEUWS: "Er zijn allerlei constructies opgesteld onder die intercommunales. Die vallen niet onder de wetten rond intercommunales, en we hebben er dus ook geen zicht op." Homans pleit ervoor om alles structuren rond die intercommunales nu eerst goed in kaart te brengen.

Tegen cumul mandaten
Maar de discussie werd daarna opengebroken en alle extra betaalde mandaten van politici werden in vraag gesteld, met nadruk op het zetelen in allerlei raden van bestuur van bedrijven. Het cumuleren van verschillende mandaten is volgens velen te veel van het goede en het zou de geloofwaardigheid van de politicus schaden. Wat zeker voer voor discussie is, zijn de vaak riante lonen die ze ervoor opstrijken.

Wat doet PubliPart?
Het schandaal draait rond de nv PubliPart, en dochtermaatschappij van de intercommunale PubliLec waar de stad Gent een aandeel van twaalf procent in heeft. Financiënschepen Christophe Peeters en voormalig kandidaat-burgemeester Tom Balthazar zetelen in de bestuursraad. Ook de ex-kabinetschef van burgemeester Daniël Termont zit, twee jaar na zijn pensioen, nog steeds in PubliPart.

Er is ook veel onduidelijkheid over de taak die PubliPart uitvoert. Ze belegt in aandelenfondsen en heeft participaties in andere intercommunales. De zeventien bestuurders strijken voor dit beperkte takenpakket jaarlijks meer dan 350.000 euro bruto op. PubliPart belegt daarnaast in omstreden bedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. Bedrijven die mensenrechten schenden, zitten eveneens in de portefeuille.

Bekijk ook: