Geen taser-wetgeving? Politiebond wil staken

De vakbond VSOA van de politie wil staken omdat er tijdens de proefperiode voor tasers nog geen wettelijk kader is voor de stroomstootwapens. "Er is nog niets geregeld. Als er iets misloopt, willen we niet dat onze mensen verantwoordelijk worden gesteld", zegt vakbondsman Vincent Houssin aan VTM NIEUWS.

Binnenlandse Zaken maakte vorige week bekend dat het enkele lokale politiezones gaat opleiden om met stroomstootwapens te werken. "Het gaat om een testfase die binnen enkele weken begint en dan verder wordt uitgerold", klonk het toen. Volgens de politievakbond VSOA is er echter nog niets concreet geregeld. "We dienen een stakingsaanzegging in om het dossier 'on hold' te zette", zegt Vincent Houssin. "Als er iets nieuws wordt ingevoerd, moet dat op de agenda van het onderhandelingscomité worden geplaatst. Dat is niet gebeurd."

Schietincidenten
Eind vorig jaar hadden verschillende lokale politiezones al laten blijken dat ze graag willen dat een taser of stroomstootwapen tot de basisuitrusting van elke politieagent hoort. De vraag kwam er na verschillende schietincidenten waarbij een verdachte geraakt werd door een politiekogel, maar toch niet geveld werd en dus gevaarlijk bleef.

Binnenlandse Zaken stuurde daarop een uitnodiging naar alle 189 politiezones voor een testfase, 35 zones gingen hierop in. "We willen het onder duidelijke voorwaarden doen en in een duidelijk kader", klonk het bij het kabinet van Jambon.

"Kan dodelijk zijn
Ondertussen werkt Binnenlandse Zaken dus richtlijnen uit over wanneer en hoe de wapens zullen gebruikt kunnen worden. "Maar er moet nu al voor de proefperiode een wettelijk kader komen", vindt Houssin van VSOA. "Wij zijn helemaal niet tegen de stroomstootwapens, integendeel zelfs. Maar er moet wél een wettelijke basis komen. Als er iets misloopt, willen we niet dat onze mensen verantwoordelijk worden gesteld. Zo'n stroomstoot kan in bepaalde gevallen zelfs dodelijk zijn." Met een taser of stroomstootwapen worden de spieren van het lichaam tijdelijk verlamd door een elektrische schok. Het is sterker dan pepperspray en efficiënter dan een vuurwapen.

Stakingsaanzegging
De vakbond diende daarom een stakingsaanzegging in. Daardoor moeten de verschillende partijen binnen de tien dagen rond de tafel gaan zitten. "Als dat wettelijke kader er komt, is er dus geen probleem", aldus Houssin. "Maar het proefproject, dat nog moet worden opgestart, is bedoeld om de omstandigheden vast te leggen waarbinnen de taser zal worden gebruikt", klinkt het bij Binnenlandse Zaken. "Alvorens het wapen te mogen gebruiken, krijgen de politiemensen steeds de nodige opleiding", luidt het.

Binnenlandse Zaken ontkent dus dat er geen wettelijk kader is om het proefproject op te starten. Artikel 10 van het KB Bewapening van 3 juni 2007 machtigt de minister van Binnenlandse Zaken om het gebruik van 'bijzondere bewapening" toe te staan, licht de woordvoerder toe. Zoals voor alle andere types van bijzondere bewapening, zal de minister in dat raam voorafgaand aangeven wie, in welke omstandigheden en onder welke opleidingsvoorwaarden de taser mag gebruiken.

Houssin is echter niet overtuigd. "Die wet geldt enkel voor bijzondere eenheden, en niet voor de lokale zones die oorspronkelijk gebruik zouden kunnen maken van die tasers."