Geen extra korting meer voor grote gezinnen die huis kopen

Veel kinderen hebben levert binnenkort geen belastingkorting meer op bij het kopen van een gezinswoning. Dat schrijft De Tijd. De Vlaamse regering bereikte in het kerstweekend een akkoord over de hervorming van de registratierechten, en daarin staat dat ouders met drie of meer kinderen evenveel registratierechten betalen als kinderloze of kleine gezinnen.

In het akkoord over de hervorming, die volgende zomer zou moeten ingaan, zakt het standaardtarief van tien naar zeven procent van de aankoopsom. Het gunstregime van vijf procent klein beschrijf op basis van het kadastraal inkomen van de woning wordt vervangen door een korting van 5.600 euro voor wie een woning koopt van maximaal 200.000 euro (220.000 in de kernsteden en in de Vlaamse rand).

Meer kinderen? Geen gunsttarief meer
Het aantal kinderen speelt in het nieuwe systeem geen rol meer voor het recht op dat gunsttarief. Momenteel maken (samengestelde) gezinnen met minstens drie kinderen vaker kans op het voordeeltarief dan andere ouders of kinderloze koppels of alleenstaanden. Want hoe meer kinderen, hoe hoger het kadastraal inkomen mag zijn om recht te hebben op klein beschrijf.

Het plafond bedraagt 745 euro voor wie geen, een of twee kinderen heeft. Voor ouders met drie of vier kinderen ligt het 100 euro hoger, op maximaal 845 euro. Bij vijf of zes kinderen stijgt de grens tot 945 euro en vanaf zeven kinderen bedraagt het plafond 1.045 euro.