Geen akkoord bij Brussels Airlines

De verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden bij Brussels Airlines, naar aanleiding van de pilotenstaking, is vandaag op niets uitgedraaid. De gesprekken verliepen moeilijk, zo lieten zowel vakbonden als voorzitter Etienne Davignon eerder op de dag al weten. De gesprekken worden woensdag verdergezet en ook de staking van woensdag gaat door zoals gepland.

"Moeilijk, maar dat is normaal", was het enige dat Davignon om 18 uur kwijt wilde over de gesprekken. Er zouden al enkele voorstellen over en weer gegaan zijn, maar over de inhoud ervan filtert weinig naar buiten. Er klonk voorzichtig optimisme bij de vakbondslui, al benadrukken ze dat er nog een lange weg te gaan is.

Progressie
"Er is voorlopig nog geen akkoord, maar we hebben progressie gemaakt", zegt Filip Lemberechts (ACLVB). "Het is voor een lange vlucht, maar we zijn opgestegen."

Zijn collega van LBC-NVK, Paul Buekenhout, stelde een "lichte bereidheid" vast bij de directie. "We komen woensdag opnieuw samen om het zeer technische dossier verder uit te klaren", aldus de vakbondsman. "We moeten zorgen voor een goed voorstel waarmee we naar de 'crew room' kunnen gaan."

Want het laatste woord zal voor de piloten zelf zijn. Zij zullen zich moeten uitspreken over een eventueel akkoord dat directie en bonden zouden bereiken.

Grote bereidheid tot staken
Ook volgens Anita Van Hoof van de socialistische bond is er nog werk aan de winkel. Ze verwees naar de grote bereidheid die er bij de piloten was om vandaag en woensdag te staken: zowat tachtig procent stemde voor. Zij zullen zich dus niet met een kluitje in het riet laten sturen. De directie van Brussels Airlines zou onder meer hebben voorgesteld om een vorm van winstparticipatie uit te werken voor de piloten. En ook inzake de werklast zouden er voorstellen zijn gedaan. De directie wenst zelf geen commentaar te geven zolang de onderhandelingen lopen.

60.000 getroffen passagiers
De piloten bij Brussels Airlines staakten vandaag en woensdag. Drie kwart van de vluchten is geannuleerd. Elke stakingsdag kost de maatschappij naar eigen zeggen 4,7 miljoen euro. In totaal worden meer dan 60.000 passagiers getroffen. Het sociaal conflict draait rond onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. Het is de tweede stakingsdag in de zestienjarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij.