"Geef geen huiswerk aan zieke kinderen"

Scholen mogen kinderen geen huiswerk meer geven als ze ziek zijn. Dat zegt professor onderwijskunde Martin Valcke van de Universiteit Gent in Het Laatste Nieuws. Het kind is op dat moment gewettigd afwezig en hen toch werk bezorgen, veroorzaakt onnodige stress, vindt de professor. Het overlopen van de gemiste taken of toetsen zou pas na de terugkeer van het kind moeten gebeuren.

Een week ziek zijn, maar toch overstelpt worden met taken. Het overkomt enkele grieperige kinderen de laatste weken. Via het online communicatiekanaal Smartschool of klasgenoten worden ze op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de klas en van de taken die ze moeten doen.

Gewettigd afwezig
“De regel moet zijn: geen huiswerk. Een zieke laat je met rust”, zegt onderwijsprofessor Valcke in Het Laatste Nieuws. “Onze wetgeving is daar heel duidelijk over. ‘Gewettigd afwezig’ zijn wil zeggen dat je niet in staat bent om aan de onderwijsactiviteiten deel te nemen op een normale manier. Daar hoort ook huiswerk bij. Het is een vaststelling dat scholen daar voortdurend fouten in maken. Ze hebben er vaak zelfs geen beleid over. Check de schoolreglementen. In veel gevallen staan er niet eens bepalingen in over ziekte en huiswerk."

Wanneer het kind dan terugkeert naar school, wordt het vaak verrast door een plotselinge toets op die dag. In principe was het kind tot de avond voordien gewettigd afwezig en kon het ook niet studeren.

Wees assertief als ouder
"Als ouder ben je daar het best héél erg assertief in. Als je niks zegt, ontstaat er een soort van stilzwijgend akkoord om die toets te maken”, zegt Valcke. “Richt in de plaats een formeel schrijven aan de leerkracht én de directeur, leg daarin uit dat je kind niet in de mogelijkheid was om te studeren en toon je bereid om de toets eventueel op een ander moment te maken. Vraag ook naar ontvangstbevestiging van die nota, en maak afspraken.”

Volgens Valcke mag de toets of taak pas opnieuw ingepland worden op de dag dat het kind terugkomt uit ziekte. "Uiteindelijk moeten wel de leerplannen en onderwijsdoelstellingen behaald worden. Als de leerkracht beslist dat het nodig is dat er ingehaald of bijgewerkt moet worden, moeten we daar begrip voor opbrengen. Alleen kan dat wél pas wanneer de leerling ten volle weer kan deelnemen aan het onderwijs."