Gedaan met kamperen voor overvolle school

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het inschrijvingsrecht, op voorstel van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Scholen met capaciteitstekort moeten binnenkort werken met verplichte digitale aanmelding, zodat kamperen voor de schoolpoorten vermeden kan worden. Volgens Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) maakt het akkoord echter geen volledig einde aan het schoolkamperen.

In de toekomst zullen basisscholen en secundaire scholen die met capaciteitsproblemen kampen, een digitaal inschrijvingssysteem moeten hanteren. De regering wil daarmee uitsluiten dat ouders nog moeten kamperen aan de schoolpoort om hun kind van een plekje op de schoolbanken te voorzien. 

“Dit nieuwe inschrijvingsrecht maakt een einde aan kamperen, respecteert maximaal de schoolkeuze van ouders en leerlingen en sluit discriminatie en segregatie bij de inschrijving uit”, klinkt het bij de Vlaamse regering.

Die inschrijving van de kinderen zal ook voor alle scholen die met een inschrijvingsstop werken, op dezelfde dag gebeuren. Zo worden dubbele inschrijvingen vermeden. Aanmelden in het basisonderwijs kan vanaf 1 maart 2019, in het secundair onderwijs vanaf 1 april 2019. De inschrijvingen gaan van start op respectievelijk 6 mei en 29 mei. 

Plaats bepalen via loting
De 'dubbele contingentering' bij secundaire scholen zal dan weer verdwijnen. Dat betekent dat er geen plaatsen meer voorbehouden worden voor kansarme leerlingen. Doordat vanaf heden via loting bepaald wordt wie een vrije plek toegewezen krijgt, zal er automatisch een mix van kansarme en kansrijke kinderen ontstaan. 

Voor scholen zonder capaciteitsproblemen, verandert er dan weer weinig. De huidige voorrangsregels worden behouden: broers en zussen van kinderen die al naar een school gaan en de kinderen van het personeel, krijgen nog steeds voorrang.

Sp.a wil uniformiteit
Oppositiepartij sp.a is niet onverdeeld gelukkig met het akkoord. "Op plaatsen waar er (nog) geen capaciteitsproblemen zijn, blijft kamperen namelijk mogelijk", klinkt het bij Vlaams parlementslid Caroline Gennez. De Vlaamse socialisten blijven daarom pleiten voor één centraal aanmeldregister voor alle Vlaamse scholen. 

Volgens het kabinet-Crevits klopt de bewering van Gennez niet. "Scholen die niet digitaal aanmelden, moeten de facto iedereen inschrijven. Ofwel heeft een school een capaciteitstekort en is men verplicht digitaal te gaan en heeft het dus per definitie geen zin te kamperen, ofwel zeggen ze dat ze geen tekort hebben en zijn ze verplicht iedereen in te schrijven en is kamperen ook overbodig", klinkt het.