Francken en Jambon plannen nationaal centrum voor transmigratie

Er komt één nationaal administratief centrum voor transmigratie in het centrum 127 bis in Steenokkerzeel, waar iedereen naartoe zal gebracht worden die via ons land illegaal op doortocht is naar het Verenigd Koninkrijk. Dat maken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag bekend. De maatregel is onderdeel van een heel pakket maatregelen tegen transmigratie.

Het is de bedoeling dat alle personen die via België illegaal op doortocht zijn naar het Verenigd Koninkrijk, zullen worden overgebracht naar het nieuwe centrum, dat dus geïntegreerd wordt in het huidige gesloten centrum 127 bis. “In een eerste fase zal het gaan om groepen transmigranten die bij grotere acties worden aangetroffen. Maar het is de bedoeling dat op korte termijn alle transmigranten die - waar dan ook in het land - door lokale of federale politie worden opgepakt, hiernaartoe worden gebracht”, klinkt het op het kabinet-Jambon.

Ontlasting lokale politiezones
In het centrum zal de federale politie dossiers administratief afhandelen. Ze kunnen er vingerafdrukken afnemen of opzoekingen in databanken uitvoeren. Maar de betrokken personen zullen er ook opgesloten kunnen worden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Dit zal de lokale politiezones substantieel ontlasten”, klinkt het. De federale politie zet extra politievoertuigen in, het leger zorgt dagelijks zelfs voor een bus.

Verdubbeling capaciteit gesloten centra
De maatregel maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat Jambon en Francken vandaag voorstellen. Zo wordt op korte termijn ook voorzien in de verdubbeling van de capaciteit in gesloten centra, specifiek voor personen die illegaal op doortocht zijn. De capaciteit gaat van 70 naar 160 plaatsen. Op de middellange termijn is het de bedoeling dat Francken bijkomende capaciteit creëert via een plan waar hij nog mee naar de regering zal trekken. Vanuit die gesloten centra wordt de terugkeer georganiseerd naar het thuisland of naar het eerste land van binnenkomst in Europa.

Daarnaast komen er intensievere politiecontroles op de reisroutes van de zogenoemde transit-illegalen.

De 9 actiepunten:
• In gesloten centra wordt het aantal plaatsen voor transmigranten opgetrokken van 70 naar 160.

• Intensievere controles op snelwegparkings, in stations...

• Er komt één nationaal administratief centrum voor transmigratie in Steenokkerzeel.

• Jambon zal toenadering zoeken met Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

• Verdere focus op ontmaskering en ontmanteling smokkelbendes via gerechtelijke onderzoeken.

• Haven van Zeebrugge moet beter beveiligd worden.

• Intensiever samenwerken met Verenigd Koninkrijk.

• Meer beveiliging op snelwegparkings.

• Meer en intensievere ontradingscampagnes naar potentiële slachtoffers van mensensmokkel om naar ons land te komen.

Ontradingsbeleid
Deze week nog wordt een socialemediacampagne gelanceerd die zich richt op transmigranten en migranten zonder wettig verblijf, die zich al in België bevinden en naar het Verenigd Koninkrijk willen gaan. Ze richt zich tegelijk naar migranten zonder wettig verblijf in transitlanden of hotspots die op weg zijn naar het VK. In oktober of november zou de regering moeten overgaan tot een structureel proactief digitaal ontradingsbeleid.