Fipronil: nog 11 bedrijven geblokkeerd

In het kader van de Fipronil-crisis die deze zomer uitbrak, zijn er in België nog altijd elf bedrijven die geheel of gedeeltelijk stilliggen. Dat verklaarde minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) in de Kamercommissie Volksgezondheid. 

Bij de geblokkeerde legbedrijven zijn er ook drie die geen eierproductie hebben. "Daarnaast mogen vier legbedrijven geen dieren laten slachten en moeten vier opfokbedrijven aantonen dat ze een conforme productie kunnen starten".

Ducarme wees erop dat als er een besmetting met Fipronil heeft plaatsgevonden, er een erg grondige reiniging moet plaatsvinden van de betrokken onderneming. Het eenvoudigweg doden van het pluimvee en vervangen door andere kippen, volstaat niet om de besmetting weg te nemen.

Nog niet voorbij
De minister maakte duidelijk dat de Fipronil-crisis nog niet voorbij is. Er worden nog altijd testen uitgevoerd door het FAVV, ook bij filialen die in het verleden al een controle hebben ondergaan. 

En hij waarschuwde de parlementairen ook dat dergelijke voedselcrisissen in de toekomst nog zullen voorkomen. "Laat ons niet naïef zijn. We moeten alles in het werk stellen opdat het controlesysteem zo efficiënt mogelijk is, zodat het effect op de volksgezondheid zo gering mogelijk is".

Bekijk ook: Nu ook koekjes van Lotus uit de rekken

Bekijk ook: Al 1.000 controles op Fipronil in horeca en winkels