Fipronil: al in 2016 waarschuwing

In juni 2016 waarschuwde de Hoge Gezondheidsraad reeds voor fipronil, zo schrijven Le Soir en de kranten van Sudpresse. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) controleert niet systematisch op de aanwezigheid van fipronil, hoewel er meer dan een jaar geleden al signalen waren over de schadelijkheid van het pesticide.

In de Kamer legde het FAVV woensdag uit dat er geen systematische analyses gebeuren naar fipronil, het middel tegen bloedluizen dat aangetroffen werd in eieren. Maar de Hoge Gezondheidsraad bracht reeds in 2016 het rapport uit en dat document maakte de instantie ook over naar de ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu, hun diensten en de betrokken agentschappen zoals het FAVV, zo schrijft Le Soir.

Negatieve effecten mens
In het rapport waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad niet alleen voor de negatieve effecten op het milieu, maar ook voor de gevolgen voor de mens. De onderzochte insecticiden, waaronder fipronil, "veroorzaken neurotoxiciteit". "Fipronil heeft vermoedelijk een negatieve invloed op het endocrien systeem (het hormoonstelsel, nvdr.). Het foetaal leven en de kindertijd zijn kritieke blootstellingsperiodes", klinkt het.

Preventieve aanpak
De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een preventieve aanpak van de risico's verbonden aan het middel. "We benadrukken dat de klassieke toxicologie niet volstaat voor dit type product, en voor pesticides in het algemeen, vooral omwille van de 'cocktaileffecten' en de nog niet goed gekende effecten op embryo's", verduidelijkt Marie-Louise Scippo. Zij schreef mee aan het rapport en is lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV.

"Geen verband met eieren"
"We hebben dat advies destijds behandeld. Het was interessant, maar het leerde ons niets bij en het wijzigde onze manier van werken niet", aldus een woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.  We controleren wel degelijk de aanwezigheid van fipronil bij planten. De voorbije drie jaar hebben we 3.000 analyses uitgevoerd op groenten, kruiden, thee, honing ... 99,9 procent van de stalen was conform." "Onze labotesten gebeuren op basis van een zeer complexe risicoanalyse, die een captatie van signalen omvat. Ten tijde van het rapport van het Hoge Gezondheidsraad waren er geen signalen dat we ook eieren moesten testen op fipronil."

1.600 stalen
Het FAVV nam de voorbije drie jaar meer dan 1.600 staalnames van eieren om te controleren op resten van van een vijftigtal pesticiden, insecticiden, fungiciden ... 99,6 tot 99,8 procent van de stalen bleek in orde. De woordvoerder zegt nog dat de controles bij pluimveebedrijven versterkt werden van zodra er fipronil aangetroffen werd in eieren. Die controles lopen nog en de laatste resultaten volgen binnenkort. 

Bron: Belga