Extra controles op fidget spinners

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) gaat extra controles laten uitvoeren op de populaire fidget spinners. Dat zijn de kleine handtollen die een echte rage zijn bij kinderen. Gisteren werden nog op de luchthaven van Luik bijna een miljoen spinners in beslag genomen omdat ze niet in orde waren met de regels voor speelgoed.

Fidget spinners veroveren op speelplaatsen veel kinderharten, maar volgens minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zijn die populaire gadgets niet zo onschuldig. Ze kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor kleine kinderen.

"Als die fidget spinners van Hongkong of van China komen, voldoen ze vaak niet aan de speelgoedreglementering. Soms komen er onderdeeltjes los én kunnen kleine kinderen die inslikken. Er zijn al controles geweest, maar er zullen nog bijkomende controles uitgevoerd worden waarbij de spinners getest worden op hun technische veiligheid", zegt Peeters.

Extra controles
Er zijn nu extra controles gepland door de douane en de economische inspectie. Zij gaan na of de spinners voldoen aan de Belgische en Europese regelgeving voor speelgoed.

Kijk naar verpakking
Om na te gaan of je als consument een veilig gadget aankoopt, is het volgens Peeters belangrijk te kijken op de verpakking. "Daar staat altijd aangegeven of het speelgoedje conform is aan de regelgeving. Bovendien kan je het ook navragen bij de handelaar. Ik raad dan ook af om het populaire gadget zomaar op straat van iemand over te kopen. Ik denk dat ouders aan hun kinderen toch wel aangenaam speelgoed willen geven", aldus nog Peeters.

Miljoen spinners in beslag
Gisteren nog heeft de douane in Bierset vijftig ton of bijna een miljoen stuks fidget spinners uit China en Hongkong tegengehouden die niet conform de vereisten waren. Het speelgoed moet namelijk een voorgeschreven CE-label dragen vóór het op de markt komt. De fabrikant en de invoerder moeten bovendien aan de hand van inlichtingen en documentatie de conformiteit van het speelgoed kunnen bewijzen.

Bekijk ook: