Experts: "Maagoperaties ook bij jongeren terugbetalen"

Maagoperaties om gewicht te verliezen moeten in bepaalde gevallen ook terugbetaald worden bij jongeren. Daarvoor pleit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat een onderzoek deed naar de werkzaamheid en veiligheid van obesitaschirurgie. Wat blijkt? Ingrepen zorgen in de meeste gevallen voor een duurzaam gewichtsverlies. 

In 2016 werden er in ons land meer dan 13.000 operaties bij nieuwe patiënten uitgevoerd om gewicht te verliezen. De laatste zeven jaar nam dit soort ingrepen met bijna tachtig procent toe. Momenteel worden ze enkel terugbetaald aan volwassenen met een BMI van minstens 40 of 35, dit laatste in combinatie met onder andere type 2 diabetes. Nu wil het KCE de terugbetaling uitbreiden naar jongeren onder de 18 of volwassenen met type 2 diabetes en een BMI tussen 30 en 35. 

Jongeren en obesitas
Vandaag is één op de zeven volwassenen, en drie tot vijf procent van de kinderen en jongeren in België zwaarlijvig of obees (BMI ≥30). Zwaarlijvigheid gaat gepaard met een slechte gezondheid: het verhoogt het risico op allerlei ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker, en ook op vroegtijdig overlijden. In eerste instantie kunnen zwaarlijvige personen proberen gewicht te verliezen door hun levensstijl aan te passen, of eventueel door geneesmiddelen te nemen. Dit is echter niet altijd eenvoudig, en als dit na langdurige en volgehouden pogingen niet lukt, kan een operatie worden overwogen. 

De enige uitweg
De jongeren die vandaag obesitaschirurgie ondergaan zijn vooral 16- en 17- jarigen met ernstige of morbide obesitas, die vaak al daarmee gerelateerde aandoeningen hebben, zoals hoge bloeddruk en diabetes. Ook Thibault Vaes (21) onderging op zijn zeventiende een gastric bypass. Hij is geboren met dubbele scoliose waardoor hij niet goed kon sporten en daardoor zwaarlijvig werd.

Als hij niet geopereerd zou worden voor deze eerste aandoening, zou hij zijn veertigste levensjaar niet halen. Een operatie was dus noodzakelijk en zou niet zonder risico’s verlopen. Omdat hij voor de operatie te zwaar was - hij woog toen 136 kg - werd hij doorverwezen naar dr. Dillemans in het AZ-Jan Brugge voor een maagoperatie. Dat moest hij allemaal zelf bekostigen, ook al was deze maagoperatie de laatste uitweg. 

Toch vindt het KCE dat obesitaschirurgie bij deze groep een zeer grote uitzondering moet blijven. Het wordt best enkel uitgevoerd bij hoge medische nood en door een multidisciplinair team in een gespecialiseerd centrum.