Ex-voorzitster OCMW Peraïta zwijgt

Pascale Peraïta, gewezen gedelegeerd bestuurder van Samusocial en ex-voorzitster van het Brusselse OCMW, heeft vanmiddag geweigerd om op de vragen van de onderzoekscommissie Samusocial van het Brussels Parlement te antwoorden. Na een korte verklaring verliet ze de zaal.

In de verklaring wees Peraïta erop dat haar advocaat de commissievoorzitter er op 26 juni van had verwittigd dat ze geen enkele vraag zou beantwoorden als ze door de onderzoekscommissie zou worden uitgenodigd omdat ze zich zou beroepen op haar recht om te zwijgen.

Peraïta werd op 23 juni door de gerechtelijke politie ondervraagd. "Ik zal aan de gerechtelijke autoriteiten alle verklaringen afleggen over Samusocial. Die autoriteiten zijn gebonden aan het geheim van het onderzoek. Ik heb zelfs geen kopie gekregen van mijn verhoor. Daarom beroep ik mij op het recht te zwijgen, dat onder meer gegarandeerd wordt door de Europese Conventie van de Rechten van de Mens", aldus Peraïta, die commissievoorzitter Stefan Cornelis daarop de toestemming vroeg om de zaal te verlaten.

Zwijgrecht
Cornelis wees erop dat ze als getuige gehoord wordt door de commissie, die alle licht wil brengen op het beheer van Samusocial. "Ik neem akte van het feit dat u beroep doet op het recht om te zwijgen, maar ik vraag u om uw standpunt te herzien." Pascale Peraïta verliet daarop de commissiezaal met in haar spoor de vele aanwezige fotografen en cameralui. Net voordat zijn cliënt de eed had afgelegd, had de raadsheer van Peraïta uitgehaald naar het feit dat de media het portretrecht dat Peraïta inriep niet respecteerde. Dat was volgens hem een discriminatie ten opzichte van andere getuigen. Daarop werd de commissie geschorst in afwachting van de hoorzitting met Rita Glineur, ook bestuurder bij Samusocial.

Volgens commissielid Arnaud Verstraete (Groen), had Peraïta perfect kunnen antwoorden op vragen omdat er een dubbele bescherming bestond. Ze werd immers bijgestaan door een raadsheer en de vragen van de commissieleden waren voordien gescreend door de experten van de commissie om problemen met het lopende gerechtelijk onderzoek te vermijden. Hij vond haar opstappen niet respectvol.

Verontwaardigd
Het cdH is niet verbaasd dat Pascale Peraïte beroep heeft gedaan op haar recht om te zwijgen, maar is tegelijk verontwaardigd dat ze weigerde te antwoorden op de vragen van de commissieleden over onderwerpen die niets te maken hebben met het gerechtelijk onderzoek. "In plaats van beroep te doen op haar absoluut recht te zwijgen, had ze beter haar absolute recht op fatsoen moeten laten gelden", vond Benoît Cerexhe. Fatsoen ten opzichte van de belastingplichtigen, van de donateurs, van de daklozen en mensen die door Samusocial geholpen werden en het personeel van de vzw, vervolgde hij.

Dominiek Lootens (Vlaams Belang) hoopte dat de commissie alsnog alle mogelijke juridische middelen zal aanwenden om Pascale Peraïta te dwingen te antwoorden. Hij had de gewezen OCMW-voorzitster willen vragen of ze vond dat de zitpenningen die ze zichzelf toebedeelde in verhouding stonden tot de geleverde prestaties, of ze - zoals anderen - de zitpenningen heeft teruggestort, en of ze toelichting kon geven bij de bureauvergaderingen, die zelfs in juli en augustus plaatsvonden. "Liet het vele werk u nog toe vakantie te nemen?", had hij ook graag willen weten.