EU waarschuwt België over begroting

Er bestaat een risico dat België volgend jaar zijn Europese begrotingsafspraken met voeten treedt. Die waarschuwing heeft de Europese Commissie gelanceerd bij de evaluatie van de ontwerpbegrotingen van de eurolanden voor 2018. 

De Commissie vindt dat België te weinig inspanningen levert om de begroting op langere termijn gezonder te maken. Onze overheid zou haar structureel tekort jaarlijks met 0,6 procent moeten verminderen, maar op basis van de huidige plannen zal dat in 2018 niet lukken. De Commissie raamt het structurele tekort op 1,5 procent van het bbp. In het verkiezingsjaar 2019 zou dat oplopen tot 1,7 procent. Daarbij komt dat België net als Italië nog steeds een te hoge staatsschuld torst.

De Europese waarschuwing hing al een tijdje in de lucht. Eind oktober had de Commissie in een brief aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) al kritische bedenkingen geuit over het Belgische huiswerk. Ze waarschuwde onder meer voor een te sterke toename van de primaire uitgaven. De Commissie stelt zich ook nog steeds vragen bij de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op de begroting. 

Jaarlijkse evaluatie
Sinds de eurocrisis evalueert de Commissie elk jaar de ontwerpbegrotingen van de eurolanden. Met dit rapport bevindt België zich in het gezelschap van Oostenrijk, Italië, Portugal en Slovenië. Aan de waarschuwing zijn niet meteen procedurele gevolgen verbonden. De Duitse, Luxemburgse, Finse, Nederlandse, Litouwse en Letse begrotingen kregen een prima rapport. Ook die van Estland, Ierland, Cyprus, Malta en Slovakije zijn over het algemeen in overeenstemming met de regels. 

Frankrijk en Spanje zitten nog steeds op het Europese strafbankje omdat hun nominaal tekort meer dan drie procent van het bbp bedraagt. De procedure tegen Parijs zou volgend jaar opgeheven kunnen worden, maar de Franse regering krijgt niettemin een waarschuwing mee.