EU verbiedt 'homotest' asielzoeker

Asielzoekers mogen niet onderworpen worden aan psychologische testen om op die manier hun seksuele geaardheid te achterhalen. Zo'n onderzoeken vormen een "inbreuk op het recht van deze persoon op zijn privéleven". Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld.

De zaak gaat over een Nigeriaanse asielzoeker die in 2015 asiel had aangevraagd in Hongarije. In zijn asielaanvraag zei de Nigeriaan dat hij in zijn thuisland vervolging vreesde op basis van zijn homoseksualiteit.

Maar, zijn aanvraag werd afgewezen na een psychologisch onderzoek. Dat onderzoek kon volgens de Hongaarse autoriteiten namelijk de seksuele geaardheid van de man niet bevestigen. De asielzoeker ging in beroep en het Hongaarse gerecht legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie.

Inbreuk op privéleven
Dat Hof oordeelt nu dat landen onderzoeken kunnen gebruiken in het beoordelen van asielaanvragen, maar dat die onderzoeken altijd in overeenstemming moeten gebeuren met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dat handvest bevat onder meer rechten op het vlak van "menselijke waardigheid, eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven".

En daar wringt het schoentje. Een psychologische test om de seksuele geaardheid van een asielzoeker te achterhalen, vormt volgens het Hof een "inbreuk op het recht van deze persoon op eerbiediging van zijn privéleven". Zo'n deskundigenonderzoek heeft volgens het Hof bovendien een "beperkte betrouwbaarheid".

Volgens het Hof kan de seksuele gerichtheid van een asielzoeker het best op andere manieren afgetoetst worden. Zo kan men zich bijvoorbeeld baseren "op de samenhang en de aannemelijkheid van de door de betrokken persoon afgelegde verklaringen".