Er is vraag naar een maximumfactuur in het secundair onderwijs

De kostprijs van een schooljaar in het secundair stijgt. Het Netwerk tegen Armoede lanceert daarom een petitie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Ook de Gezinsbond pleit voor zo'n factuur, die al langer bestaat in het basisonderwijs. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Onderwijs is gratis in België, maar niet kosteloos. Scholen mogen geen inschrijvingsgeld innen, een extra bijdrage van de ouders is in het secundair wel mogelijk. En die kostprijs stijgt sneller dan kan worden verwacht op basis van de stijging van het algemene prijspeil, zo blijkt uit de laatste studiekostenmonitor. 

De vereniging van 59 armoedeorganisaties lanceert daarom een petitie waarin zij pleit voor een gedifferentieerde maximumfactuur, met één bedrag voor de eerste graad en verschillende formules voor de daaropvolgende jaren en studierichtingen. "Het dwingt scholen daarnaast ook om er op zijn minst over na te denken en idealiter een beleid te installeren", zegt algemeen coördinator David de Vaal. "Sommige scholen zijn zich nog onvoldoende bewust van wat armoede inhoudt." 

300 euro
De schooluitrusting, van boeken tot boekentassen, kost ouders per kind gemiddeld zo'n 903 euro. Dat blijkt uit de Studiekostenmonitor. Voor schoolactiviteiten betaal je snel 69 euro en dan zijn er nog wat extra uitgaven, goed voor zo'n 22 euro. Je betaalt met andere woorden snel 994 euro per jaar voor een kind in het middelbaar. Het Netwerk tegen Armoede stelt nu een maximumfactuur van 300 euro voor, voor studenten uit de eerste graad van het middelbaar. Dat is een verschil van 694 euro.

Onderzoek
Ook oppositiepartij sp.a vindt dat de nieuwe Vlaamse regering werk moet maken van de uitrol van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Sp.a-onderwijskenner Steve Vandenberghe verwijst naar een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ontslagnemende Vlaamse regering. Daaruit bleek volgens Vandenberghe onder meer dat de maximumfactuur "een van de meest structurele en alomvattende praktijken is voor kostenbeheersing". "Een maximumfactuur komt dan ook, in tegenstelling tot een puur doelgroepgerichte aanpak, alle ouders ten goede", klinkt het. Een maximumfactuur zou scholen ook aanzetten om kostenbeheersend te werken.

Steve Vandenberghe voegt daar nog aan toe: "Als sp.a roepen wij de partijen die momenteel onderhandelen over een Vlaamse regering op om de uitrol van een maximumfactuur in het secundair onderwijs, samen met extra investeringen in middelen voor de scholen in te schrijven in het regeerakkoord, zo niet dreigt de schoolfactuur de komende jaren alleen maar verder te stijgen".

Katholiek onderwijs
Het Gemeenschaponderwijs is voor zo'n maximumfactuur in de eerste graad. Het is er zelfs al lang vragende partij voor. Het katholiek onderwijs is dan weer tegen een maximumfactuur in de eerste graad van het secundair. "Wij ondersteunen onze scholen vandaag al bij het voeren van een kostenbeheersend beleid, maar een algemeen opgelegde maximumfactuur door de overheid is geen goed idee", aldus woordvoerder Pieter-Jan Crombez. "Scholen worden dan gedwongen om keuzes te maken en activiteiten als toneelvoorstellingen zijn activiteiten die het eerst worden geschrapt. En daarvan zijn net kansarme kinderen het snelst de dupe."