E-sigaret wel degelijk verboden op school

Scholen moeten de elektronische sigaret expliciet verbieden in hun reglement. Dat zegt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) in een nieuwe richtlijn. Het is immers niet altijd voor iedereen duidelijk dat e-sigaretten wel degelijk onder het rookverbod vallen.

Sinds 1 september 2008 is in scholen een algemeen rookverbod van kracht. Dat verbod geldt volgens de wet voor het roken van producten op basis van tabak en soortgelijke producten.

Onduidelijkheid
De elektronische sigaret is een soortgelijk product en is dus verboden in alle scholen waar een rookverbod geldt, ook al bevatten ze geen nicotine en tabak. Toch bestaat er bij veel scholen nog onduidelijkheid.

“We merken dat leerkrachten niet altijd weten of e-sigaretten verboden zijn of niet als ze leerlingen aan de schoolpoort of op uitstap zien 'dampen'”, zegt Liese Weemaels van het VIGeZ.

Drempel
Het VIGeZ raadt de e-sigaretten af voor jongeren. Hoewel ze geen teer, tabak of andere kankerverwekkende stoffen bevatten, kunnen ze wel de gezondheid schaden en de drempel naar roken verlagen. Dat beaamt ook tabaksexpert Stefaan Hendrickx. “Dampen kan het roken terug normaal maken. En het kan een opstapje zijn naar een tabaksverslaving”, zegt Hendrickx. “We zien ook dat de tabaksindustrie zich begint te profileren in het segment, ze beginnen zelf e-sigaretten te ontwikkelen. Voor hen is een nicotineverslaving een groot cadeau.”

De wetgeving rond e-sigaretten is begin dit jaar nog verstrengd. Zo is het voor producenten niet meer toegestaan om reclame te maken voor hun product, zoals bij gewone tabak. Dat lokte toen heel wat protest uit.