Drempel fijnstof overschreden

Er worden vandaag hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uren lag in de drie gewesten de gemiddelde PM10-concentratie hoger dan de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht. Dat meldt de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel). 

Om 11.00 uur bedroegen de 24-uurgemiddelde PM10-concentraties 51 microgram per m³ in Vlaanderen, 61 microgram per m³ in Brussel en 60 microgram per m³ in Wallonië ten noorden van Samber en Maas (57 microgram per m³ in het ganse Waalse gewest). PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 

Ammoniak
De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de combinatie van de uitstoot van stikstofoxides (NOx) door het verkeer en ammoniak (NH3) door de landbouw, een (tijdelijke) grondinversie, stijging van de luchtvochtigheid en het wegvallen van de wind deze nacht. 

De meteorologische omstandigheden worden stilaan gunstiger, maar de verwachting is dat de PM10-concentraties vandaag en nog een gedeelte van morgen rond de 50 microgram per m³ zullen blijven als 24-uurgemiddelde. 

Gevoelig
Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, astmatische personen en mensen met hart- en vaatziekten) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen, zoals bijvoorbeeld joggen.