Dit verandert er aan belastingaangifte

Vanaf deze maand mogen we de belastingbrief in de (elektronische) postbus verwachten. Naar jaarlijkse gewoonte zijn er een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht. 

Dit jaar zullen meer dan drie miljoen mensen een vereenvoudigde aangifte ontvangen. Dat zijn 825.000 vereenvoudigde aangiftes meer dan vorig jaar. Bij zo’n vereenvoudigde aangifte wordt een simulatie gemaakt van de berekening van je belastingen op basis van de fiscale gegevens die ze kennen. Ook het bedrag dat je moet betalen of terugkrijgt, staat aangeduid. 

Voorstel
Wie akkoord is met het voorstel van de vereenvoudigde aangifte hoeft geen belastingaangifte meer in te dienen. Vorig jaar was zo’n 94 procent van de belastingplichtigen akkoord met de aangifte. “Dat wijst erop dat we daar echt op moeten blijven inzetten”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt( N-VA) aan VTM NIEUWS.

Tax-on-web
Vorig jaar werden 3,77 miljoen aangiften ingediend via Tax-on-web. Via het platform kan je jouw personenbelasting indienen via internet. Tax-on-web is dit jaar in een nieuw kleedje gestoken. Het nieuwe design moet duidelijker en moderner ogen, en is aangepast aan smartphones en tablets. 

Minder codes
Dit jaar zijn er minder codes dan vorig jaar, wat moet zorgen voor een vereenvoudiging van de aangifte. “Van 885 codes voor Vlaanderen vorig jaar, gaan we dit jaar naar 823 codes”, zegt de minister van Financiën. “Het aantal codes op federaal vlak is verminderd met 36 stuks.”

Vereenvoudiging door regionalisering 
"De belastingplichtige zal enkel nog de codes zien die van toepassing zijn op zijn of haar gewest", zegt de minister. Vlamingen zullen voortaan dus enkel de Vlaamse en de federale codes te zien krijgen. Die van Wallonië en Brussel zijn weggevallen. “Veel overzichtelijker en dus een grote stap vooruit”, klinkt het bij de minister. 

Nieuwe codes
In totaal zijn er zo’n 22 nieuwe codes. Hieronder vind je een overzicht:

Vlaams gewest:
-3330-4330: geïntegreerde woonbonus: aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiten van de lening 

Waals gewest:
-3324, 4324-3325-4325-3322-4322-3323-4323: ‘chèque-habitat’: onderscheid tussen leningen gesloten in 2016 en 2017
-3384-4384: ‘coup de pouce’-leningen: uitstaand saldo op 1.1.2017

Federaal:
-1101: voordeel voor de alleenstaande ouder met kinderlast
-1199: beperking van bepaalde belastingvoordelen volgens het aantal maanden dat een persoon tijdens het kalenderjaar aan de personenbelasting onderworpen is.
-1339-2339: opsplitsing van de achterstallen in twee periodes voor de aanvullende vergoedingen voor werkloosheidsuitkeringen
-1340-2340: opsplitsing achterstallen in twee periodes voor de bedrijfstoeslag 
-1460-2460-1461-2461: winsten of baten uit dienst verleend in het kader van de deeleconomie

Deadline
De uiterste datum voor het indienen van je belastingaangifte op papier is 29 juni, voor een aangifte via Tax-on-web is dat 12 juli.