Dit is de gelukkigste gemeente van Vlaanderen

De inwoners van het Oost-Vlaamse De Pinte zijn het meest tevreden over hun gemeente. Dat blijkt uit de laatste gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Verder brengt het rapport aan het licht dat Vlamingen over het algemeen tevreden zijn over de buurt en gemeente waar ze wonen. Als ze klagen, gaat het vooral over de staat van fiets- en voetpaden.

De gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen is een grootschalig onderzoek dat peilt naar de tevredenheid van de burgers over hun woon- en leefomgeving en naar hoe ze leven. Dat onderzoek toont aan dat de Vlamingen best tevreden zijn over de buurt (79 procent) en gemeente (76 procent) waar ze leven.

Verkeersveiligheid
Uit het onderzoek blijkt dat verkeersveiligheid een heikel punt is. Zo ergeren veel inwoners zich aan onaangepaste snelheid van automobilisten in hun buurt en aan de staat van fiets- en voetpaden. Slechts de helft van de inwoners vindt hun gemeente veilig om te fietsen. Bovendien vindt maar een derde het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen met de fiets of te voet.

Hoewel veel mensen zich storen aan het gevaarlijke verkeer in hun buurt, geeft meer dan de helft van de Vlamingen aan dat de auto hun belangrijkste vervoersmiddel is. Iets meer dan vijftien procent ziet de fiets als belangrijkste vervoersmiddel of kiest voor het openbaar vervoer.

Relatie met het bestuur
De meeste mensen zijn tevreden over de informatie die ze krijgen van hun stad of gemeente over activiteiten, maar toch vindt meer dan de helft dat het bestuur de inwoners niet genoeg betrekt bij veranderingen en niet voldoende aandacht besteedt aan de vragen van inwoners.

De inwoners van slechts één op de tien gemeenten heeft vertrouwen in het gemeente- of stadsbestuur. Toch blijkt het vertrouwen in dat lokaal bestuur en de lokale politie opvallend hoger dan het vertrouwen in de federale en Vlaamse overheid.

Verhuizen
Een vijfde van de ondervraagden geeft aan binnen de vijf jaar te willen verhuizen. Een cijfer dat in de steden iets hoger ligt (een derde). Dat heeft veel te maken met de levensfase waarin de meeste inwoners zich bevinden (het cijfer ligt hoog in studentensteden), maar ook de positie op de woningenmarkt en de eigen perceptie van de kwaliteit van de woonomgeving beïnvloeden deze verhuisintentie.

Wil je weten hoe goed je eigen gemeente scoort? Op de website van de gemeente- en stadsmonitor vind je de cijfers voor je eigen stad of gemeente.