Directie Skeyes sluit sociaal akkoord met één vakbond

Bij luchtverkeersleider skeyes is vanmiddag een sociaal akkoord bereikt. Dat heeft de directie aangekondigd. De socialistische vakbond ACOD keurde de voorstellen goed. Maar ACV-Transcom, de grootste vakbond binnen het bedrijf, en de liberale VSOA steunen het akkoord niet. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de sociale onrust binnen het bedrijf.

Bij skeyes vond vandaag een paritair comité plaats, waar directie en vakbonden een uitweg zochten uit het sociaal conflict bij het bedrijf waardoor de voorbije weken het door skeyes gecontroleerde luchtruim regelmatig (gedeeltelijk) gesloten moest worden.

"Er is in het paritair comité een tweederdemeerderheid bereikt voor een sociaal akkoord", zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. De zes vertegenwoordigers van het bedrijf en de twee vertegenwoordigers van de socialistische vakbond ACOD keurden de voorstellen goed.

Maar de vakbonden ACV-Transcom (drie vertegenwoordigers) en VSOA (één zitje in paritair comité) konden zich niet in het voorstel van akkoord vinden. Zij keurden de voorliggende tekst niet goed. "Niet met ons", reageerde ACV-secretaris Kurt Callaerts op de aankondiging van het akkoord. Hij wil nu eerst de achterban informeren.

Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. "We gaan ervan uit dat iedereen het bereikte akkoord respecteert", stelt Dehaene.

Volgens de skeyes-woordvoerder werd de basis van het akkoord gelegd tijdens een bemiddelingsprocedure die een week geleden afsprong. Aan die voorstellen werden vrijdag nog enkele aanpassingen gedaan, waarna ze ter stemming werden voorgelegd.