Derde meer dossiers over holebidiscriminatie in 5 jaar tijd

Het Gelijkekansencentrum Unia behandelde vorig jaar 125 dossiers van mensen die zich gediscrimineerd voelen omdat ze holebi zijn. Dat is een stijging met meer dan een derde (38 procent) tegenover de voorbije vijf jaar. "Er blijft een onderstroom van negativiteit tegenover holebi's", constateert Unia.

Zo werden zeventien voorvallen geregistreerd van fysieke agressie tegenover holebi's. Het gaat dan bijvoorbeeld om een homokoppel dat klappen kreeg in een snackbar. Ook blijven kussende mannen of verliefde vrouwen het mikpunt van scheldpartijen of bedreigende taal. Unia opende 42 dergelijke dossiers in 2018, tegen 26 in 2017.

Klanten en huurders
Opvallend is de stijging van het aantal holebifobe incidenten tegen klanten of huurders. "Twee keer zoveel als in 2017. Toen waren dat er acht, in 2018 hielpen we zeventien keer slachtoffers verder. Dat gaat dan van homoparen die naast een appartement grijpen omdat de verhuurder "een stabiel koppel wil" tot chauffeurs van een bus of een taxi die holebi-klanten uitschelden", aldus Unia-directeur Els Keytsman.

Online
Het aantal dossiers over homofobie op het internet steeg van achttien in 2017 naar eenendertig in 2018. Het gaat bijvoorbeeld om haatdragende commentaren onder artikels, of het gelijkstellen van homoseksualiteit aan pedofilie door een ultrakatholiek forum. Unia zette in 2018 vijf keer gerechtelijke stappen in dossiers waarin seksuele geaardheid een rol speelde.

Uiteenlopende groepen
Betekent het groeiend aantal aantal dossiers dat holebifobie stijgt? Dat is niet duidelijk, zo klinkt het bij Unia. De cijfers tonen wel aan dat verbaal en fysiek geweld tegenover holebi's bestaat en geen uitzondering is. Die negative onderstroom is volgens Unia ook niet toe te schrijven aan één bepaalde groep. "Die onderstroom zien we bij de meest uiteenlopende groepen, gaande van jongeren binnen de straatcultuur naar onverdraagzame buren tot studenten uit extreemrechtse hoek", aldus Keytsman. 

Transgenderfoob-gedrag
Ook holebi- en transgenderbelangenorganisatie çavaria beseft dat er een onderstroom blijft bestaan van holebifoob- en transgenderfoob-gedrag, zegt woordvoerder Jeroen Borghs in reactie op het stijgend aantal dossiers bij Unia over homofobie. "Uit algemene bevragingen blijkt een bredere aanvaarding van holebi's en transgenders. Het gaat dus beter, maar die onderstroom blijft", klinkt het bij çavaria. 

De organisatie ijvert daarom om nog meer in te zetten op het onderwijs. Aandacht voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit zou deel moeten uitmaken van alle leerplannen, zo vindt çavaria. De organisatie ijvert er ook voor om homofobie als strafverzwarende omstandigheid te laten gelden bij alle misdrijven. Dat is nu nog niet het geval.