Debeuf heeft vragen bij Soedanrapport

Koert Debeuf, directeur van het Tahrir-instituut in Caïro, heeft zijn bedenkingen bij het rapport van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Zo is hij blij dat het rapport fouten in de procedure van de regering heeft blootgelegd, maar vraagt hij zich af waarom een deel van een getuigenis niet is opgenomen in het rapport. "Zo heeft een teruggestuurde Soedanees aan het CGVS verklaard dat hij stokslagen heeft gekregen, maar daar is niets van terug te vinden in het rapport", zegt Debeuf aan VTM NIEUWS. 

Het Tahrir-instituut lag met getuigenissen over folteringen bij teruggestuurde Soedanezen aan de basis van de politieke storm die losbarstte rond het identificeren en terugsturen van Soedanezen. "Iedereen die het grondig heeft gelezen, ziet dat de procedure niet correct was en dat mogelijk artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is overtreden", stelt Debeuf vast.

Fouten blootgelegd
Volgens hem bevat het rapport aanbevelingen die de procedure zullen verbeteren. Het CGVS stelt onder meer dat eerst moet onderzocht worden of de betrokken persoon nood heeft aan internationale bescherming vooraleer een eventuele identificatie kan plaatsvinden, en dat bij contacten tussen de identificatiemissie en de betrokkene een vertegenwoordiger van de Belgische overheid aanwezig moet zijn. Het CGVS heeft geen bewijzen dat teruggestuurde Soedanezen na hun terugkeer gefolterd werden, maar kan ook niet met absolute zekerheid vaststellen dat de feiten niet hebben plaatsgevonden.

"Het rapport zegt eigenlijk zelf dat de waarheid niet aan het licht is gekomen", concludeert Debeuf. Wel heeft het CGVS ernstige twijfels over de getuigenissen in het rapport van het Tahrir-instituut. "Mensen hebben mij verteld wat ze verteld hebben. Ik heb geen redenen om te twijfelen aan die verhalen over folteringen. Van één iemand wist ik wel dat hij verward was en tegengestelde verklaringen had afgelegd."

Stokslagen
Debeuf is over het algemeen tevreden over het werk van het CGVS. Eén zaak vindt hij wel vreemd. Volgens Debeuf hield de zogenaamde tweede getuige in het rapport van zijn instituut in zijn contact met het CGVS op 26 januari wel degelijk vol dat hij met stokken is geslagen. "Dat staat niet vermeld in het rapport en dat is vreemd", aldus Debeuf, die aanwezig was bij dat contact via Whatsapp.