De grote klimaatenquête: 7 op de 10 bezorgd maar slechts 3 op de 10 willen extra klimaattaks betalen

7 op de 10 Vlamingen maken zich zorgen over de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit de grote klimaatenquête van VTM NIEUWS en de krant Het Laatste Nieuws. Maar toch willen maar 3 op de 10 van de bevraagden horen van een klimaatbelasting. 

Naar aanleiding van de vierde actiedag van ‘Youth for Climate’ morgen hebben VTM NIEUWS en de krant Het Laatste Nieuws samen met het bureau iVOX 1000 Vlamingen bevraagd naar hun houding tegenover het klimaat en de acties die wekelijks worden georganiseerd door jongeren. De meest opvallende bevinding is dat de meerderheid van de bevraagden wil dat er meer maatregelen komen tegen de opwarming van de aarde, maar er niet dieper voor in de portefeuille wil tasten.

Zelf verantwoordelijk voor opwarming
Uit de bevraging blijkt dat nagenoeg iedereen ervan overtuigd is dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de opwarming van het klimaat. Amper 10,7 procent zijn de zogenaamde klimaatontkenners, zij geloven niet dat wij de schuld dragen voor de opwarming van het klimaat.

Over de acties die de laatste drie weken plaatshadden op donderdag, en waarbij jongeren spijbelden om aandacht te vragen voor het klimaat zijn de meningen zeer duidelijk verdeeld.
1 op de 2 Vlamingen steunt ‘Youth for Climate’, de andere helft vindt dat spijbelen ‘not done’ is.

Regering doet te weinig
De actie wordt dan wel niet door iedereen gesteund, maar de boodschap die de jongeren willen uitdragen vindt bij het merendeel wel gehoor:  71 procent vindt dat onze regeringen te weinig doen om het klimaat te redden.

Geen klimaattaks
Ook al is het merendeel het er over eens dat de regering meer inspanningen moet leveren, willen de bevraagden er niet extra op belast worden. 6 op de 10 mensen vinden dat klimaatmaatregelen niet mogen leiden tot hogere belastingen. 1 op de 10 heeft geen mening.

Klimaatbewustzijn gegroeid
De aandacht die er de jongste weken is voor het klimaat, doet 1 op de 2 mensen wel nadenken over hun eigen gedrag en impact.