Dag van het Geluk: bent u het?

We vieren vandaag de Internationale Dag van het Geluk. Niet toevallig publiceerden de Verenigde Naties (VN) vandaag hun ‘World Happiness Report’, waarin de Belgen een zeventiende plaats bekleden. Maar waaraan kan u zien of u gelukkig bent?

Het rapport van de VN baseert zich op een hele reeks vragen, die ze stellen aan burgers van meer dan 150 landen. De zes hoofdcriteria waarop het rapport zich focust zijn zorg, vrijheid, vrijgevigheid, eerlijkheid, gezondheid, inkomen en goed bestuur.

ABC
Autonoom, betrokken, competent: het psychologisch ABC. Als we ons niet afhankelijk voelen van andere mensen en zaken, voelen we ons gelukkiger. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze relaties ‘gezond’ zijn: dat we betrokken zijn, zowel bij onze familie, vrienden als eventuele partner. Iemand die zich minderwaardig voelt, is minder gelukkig. We moeten het gevoel krijgen gerespecteerd te worden in onze job. Beantwoord je aan die drie criteria, dan ben je al goed op weg.

Geld
Maakt geld gelukkig? Het antwoord is ja, maar er moet een kanttekening bij geplaatst worden. Geld maakt tot op zekere hoogte gelukkig. Zo is internationaal vastgesteld dat een gezin gelukkiger kan worden tot een bedrag van 70.000 euro per jaar. Ga je daarboven, blijf je even gelukkig. Uit een studie van Ipsos blijkt dat het bedrag voor de single Vlaming kan vastgelegd worden op 2.117 euro netto per maand.

Andere factoren
Gelukseconoom Lieven Annemans onderzoekt op dit moment hoe we nog gelukkiger kunnen worden. “De Belg blijft al vijftien jaar op hetzelfde geluksniveau steken en daar willen we verandering in brengen", aldus Annemans.