Per dag 180 miljoen liter water verloren

Door lekken in het Vlaamse waterleidingnet gaat er elke dag 180 miljoen liter drinkwater verloren. Dat blijkt uit een rapport van Aquaflanders. Het verlies loopt op tot een virtuele waarde van 280 miljoen euro per jaar, geld dat de drinkwatermaatschappijen via werkingskosten doorrekenen op de waterfactuur. Dat zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) nuanceert de resultaten.

De vereniging voor Vlaamse water- en rioleringsbedrijven Aquaflanders berekende hoeveel water er per dag wel geproduceerd wordt maar niet uit de kraan komt. De resultaten? Per kilometer Vlaamse waterleiding verdwijnt er gemiddeld 2.900 liter drinkwater per dag. De slechtst scorende drinkwatermaatschappij verliest 7.500 liter per kilometer, ofwel 6.000 liter meer dan de kleinste verspiller.

Tijd voor actie
Volgens Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a) kunnen de resultaten op zijn zachtst gezegd beter, hoewel een nulverlies voor drinkwaterleidingen volgens hem niet bestaat. Hij spoort minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) dan ook aan tot actie en vraagt hoorzittingen in het parlement. 

"Het is toch te gek dat we in de zomer met een watertekort kampen waardoor we onze auto's niet mogen wassen en landbouwers hun velden niet mogen besproeien, terwijl er elke dag zoveel water verloren gaat?", meent hij. 

Meer transparantie nodig
De sp.a'er vraagt ook meer transparantie en efficiëntie van de sector zelf. Volgens Beenders gebruiken drinkwatermaatschappijen vandaag al technieken om waterverliezen te beheersen, maar plegen ze daarover nauwelijks overleg. 

"Drinkwatermaatschappijen hebben niet enkel een economische opdracht maar moeten ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Het rapport van Aquaflanders spreekt van 'aanwezige actieplannen' per watermaatschappij, maar de opvolging ervan moet strikter en beter", zegt hij. 

"Niet enkel lekken aan basis verlies"
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) nuanceert de cijfers. “Het is zo dat tien procent van het water dat geproduceerd wordt niet bij mensen uit de kraan komt. Dat komt omdat er lekken zijn, maar ook omdat de brandweer water gebruikt, leiding gespoeld worden.” De minister geeft toe dat watermaatschappijen er blijven moeten op toezien dat de lekken tot een minimum worden herleid. Bij de koepel van Vlaamse watermaatschappijen Aquaflanders onderstrepen ze dat hoewel dit een gigantische hoeveelheid water lijkt, we bij de besten van Europese klas zitten, als het op het verlies aankomt.

Kritek VMM
Vlaanderen telt in totaal iets meer dan 62.000 km waterleidingen, verdeeld over acht drinkwatermaatschappijen. De scores van de verschillende maatschappijen zijn niet bekend: in de studie van Aquaflanders kregen ze enkel een nummer, iets wat de Vlaamse Milieumaatschappij VMM betreurt omdat de maatschappijen zo niet gestimuleerd worden om de lekken te beperken.