Daarom wordt lenen voor huis moeilijker

De Nationale Bank maant de regering aan om extra maatregelen te nemen om de huizenmarkt af te koelen. Ze wil de banken verplichten om een extra kapitaalbuffer van zowat 550 miljoen euro aan te leggen voor hun hypothecaire kredieten. “In de praktijk zullen banken daardoor minder gemakkelijk toestaan om het volledige bedrag voor een woning te lenen”, zegt financieel expert van VTM NIEUWS Paul D’Hoore.

Doordat huizen steeds duurder worden, gaan meer en meer gezinnen een lening aan voor de volledige woningprijs. Daardoor kampen Belgische gezinnen gemiddeld met een hogere schuldenlast dan gezinnen elders in de eurozone. En dat kan leiden tot wanbetalingen, wat op zijn beurt de banken kwetsbaar maakt.

“De ene lening is namelijk gevaarlijker voor banken dan de andere”, legt D’Hoore uit. “Iemand die een huis koopt van 200.000 euro en dat volledige bedrag leent, brengt voor de bank een groter risico mee dan iemand die een huis koopt van 500.000 euro en daar maar de helft, 250.000 euro, van leent”, verklaart hij.

Wanbetaling
In het eerste geval moet bij wanbetaling 200.000 euro gevonden worden voor de bank. “De kans dat het volledige bedrag uit de verkoop van het huis komt, is klein”, zegt D’Hoore. De bank moet dus een grotere buffer aanleggen.

Wordt de lening van 250.000 euro niet terugbetaald, dan is de kans groter dat de bank dat volledige bedrag terug ziet bij de verkoop van het huis. Dat is namelijk 500.000 euro waard. De bank moet dus een kleinere buffer aanleggen bij leningen die niet de volledige aankoopprijs bedragen.

Buffer
Om die reden stelde de Nationale Bank in het voorjaar aan de regering voor om een extra kapitaalbuffer op te leggen aan banken als ze een woonkrediet verstrekken van meer dan 80 procent van de aankoopwaarde. Maar die ingreep bleek politiek niet haalbaar, omdat gevreesd werd dat de toegang tot krediet in het gedrang zou komen. “De regering vindt namelijk dat iedereen een huis moet kunnen kopen”, legt de financieel expert uit.

In de praktijk
De Nationale Bank werkte daarom een ander voorstel uit. In plaats van te focussen op individuele leningen, stelt ze voor dat banken een extra buffer aanleggen in functie van de risico's van de volledige portefeuille woonkredieten. “In de praktijk zal dat er wel op neer komen dat banken minder snel zullen toestaan om het volledige bedrag van een woning te lenen”, vertelt Paul D’Hoore.