Daar is de processierups weer

Bij het begin van de lente kruipen de eikenprocessierupsen uit hun eitjes, en dat is ook dit jaar weer het geval. Hun haren kunnen brandwonden en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. De provincie Antwerpen heeft een interactieve kaart gemaakt waarop je kan zien waar er in jouw buurt nesten van de processierups zijn.

Daarnaast kunnen mensen ook zelf melden waar zij al rupsen hebben gezien. Omdat de eikenprocessierups als vervelend wordt beschouwd, willen veel mensen biociden spuiten om de dieren te verdelgen. Toch mag dat niet overal: de beestjes groeien namelijk uit tot nachtvlinders, die geen overlast bezorgen.

Naast de kaart, houdt de provincie Antwerpen ook al sinds 1999 de cijfers bij van het aantal rupsen. Zo was er veel hinder in van 2007-2011, maar vanaf 2012 neemt de hinder steeds af.

Geen bestrijding
Gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger geeft aan dat bestrijding niet altijd nodig is: “Géén maatregelen nemen is het meest milieuverantwoord. In natuurgebieden heeft de rups voldoende natuurlijke vijanden om het biologische evenwicht te behouden zonder dat de mens er last van heeft. In bebouwde of publieke gebieden mag de rups enkel biologisch bestreden worden als er effectief een risico aangetoond wordt voor de volksgezondheid.”