Crevits wil kinderen meer laten sporten

Door elk kind in het basisonderwijs elke dag een kwartier extra te laten bewegen, kunnen alle leerlingen in een jaar tijd 150 miljoen kilometer of de afstand van de aarde naar de zon afleggen. Dat is het opzet van de bewegingscampagne rond het begrip 'ZONtijd', die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en voormalig veldrijder Sven Nys deze ochtend gelanceerd hebben in de Topsporthal Vlaanderen in Gent.

Kinderen en jongeren extra laten bewegen op school is nodig, want overgewicht en obesitas vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid, zegt Crevits. "We moeten zoeken naar manieren om kinderen meer te laten bewegen, want ons lichaam is niet geschikt om alleen maar te zitten. Om de 440.000 leerlingen in het lager onderwijs in een jaar tijd 150 miljoen kilometer te laten afleggen, volstaat het dat elk kind per dag een kwartier extra zou bewegen, buiten de les lichamelijke opvoeding. Het gaat echt om laagdrempelige activiteiten, waarbij kinderen via bewegen positieve energie krijgen."

Lichamelijke activtiteit
De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt dat peuters en kleuters best minstens drie uur per dag bewegen aan lichte, matige of hoge intensiteit. "Voor jongeren vanaf zes jaar gaat het om zestig minuten matig tot zwaar lichamelijke activiteit per dag. In België voldoet maar 6,5 procent van de kinderen van 6 tot 9 jaar hieraan. Als je naar de groep 10-17 jaar kijkt, voldoet amper 2,4 procent. De leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar zit in Vlaanderen gemiddeld zeven uur per dag, jongeren van 12 tot 18 jaar zitten gemiddeld 8 uur per dag", zeggen de initiatiefnemers.

Les korter
In het secundair onderwijs starten volgend schooljaar elf proefprojecten die jongeren extra moeten doen bewegen. "Daar is de kloof veel groter tussen jongeren die wel of niet bewegen. Er waren twintig scholen kandidaat en we hebben er elf geselecteerd voor proefprojecten. Zo wordt op campus Van Eyck Middenschool en Atheneum in Maaseik elke les met vijf minuten ingekort om de kinderen meer te laten bewegen, en heeft Sint-Lutgardis in Halle het plan om de leerlingen rechtstaand les te laten volgen. We moeten een generatie fitte, gezonde jongeren aan de slag laten gaan", aldus Crevits.

Alle 'ZONtijd' zal vanaf september geregistreerd worden via de website www.bewegennaardezon.be van de Vlaamse Stichting Schoolsport.