Crevits: “We hebben eindelijk beslist”

Er komt heel wat kritiek op de hervorming van het secundair onderwijs. Zo vinden de onderwijskoepels en oppositiepartijen bijvoorbeeld dat jongeren te vroeg keuzes moeten maken. Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs (CD&V), pareerde in de VTM NIEUWS-studio die kritiek.

“Als de sp.a kritiek heeft, dan hebben ze ook kritiek op zichzelf want ze hebben dit plan mee goedgekeurd in de vorige legislatuur”, aldus Crevits. “Er zijn al ettelijke onderwijsministers die hun tanden stukgebeten hebben op dit dossier en ik ben heel blij dat we beslist hebben. We huldigen hier heel sterk de vrijheid van onderwijs en we zorgen ervoor dat leerlingen in het eerste en tweede middelbaar een hele brede sterke basisvorming krijgen. Maar het is geen eenheidsworst.”

“Wie een foute keuze maakt, kan perfect veranderen van richting. We dagen de netten en koepels uit om curriculumdossiers te maken. In zo’n dossier staan de doelstellingen (zowel eindtermen als beroepskwalificaties als uitbreidingsdoelen) helder omschreven. Zo wordt de inhoud van een studierichting over de netten heen meer op elkaar afgestemd.”

“Wij dwingen niet de scholen in een keurslijf. Ik denk dat die vrijheid een goede zaak is. We moeten wel werken aan de pijnpunten en dat doen we ook. We reduceren het aantal studierichtingen, we zorgen ervoor dat de jongeren in het eerste en tweede middelbaar een brede goede opleiding krijgen. Alle domeinen aanbieden en jongeren laten snuffelen is geen goed idee lijkt mij.”