Brussels Airlines: geen akkoord, nieuwe staking in juni?

De directie en vakbonden van Brussels Airlines zijn afgelopen nacht zonder akkoord uit elkaar gegaan, na meer dan 15 uur onderhandelen. "Er is een vertrouwensbreuk tussen directie en piloten", aldus de vakbonden. Zij behouden hun stakingsaanzegging, maar een eventuele nieuwe staking zou er pas in juni komen. Er is dus tijd gekocht om toch nog uit de impasse te geraken.

Ook maandag had een dag onderhandelen al geen resultaat opgeleverd. Er werden woensdag nog voorstellen uitgewisseld, maar op geen enkel moment werd er structurele vooruitgang geboekt, klonk het na afloop van de onderhandelingen in het bijzijn van een sociaal bemiddelaar.

"Water is heel diep"
"Het was niet een proces van dichterbij komen, maar zelfs eerder van uit elkaar groeien", aldus de bonden. "Er was geen enkel raakpunt in de voorstellen" die de directie aan de ene en de bonden aan de andere kant lanceerden.

Volgens Anita Van Hoof (BBTK) was het laatste voorstel van de directie "zelfs slechter dan het voorstel dat vorige week massaal werd weggestemd door de piloten". Op zo'n moment is het beter de gesprekken te onderbreken en een afkoelingsperiode in te lassen.

"Het was een lange marathon, maar we zijn niet over de streep geraakt. Het water is heel diep", verwoordde Filip Lemberechts (ACLVB) het. "We gaan dit nu even evalueren, maar ik verwacht geen mirakels. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de integratie van van Brussels Airlines in Eurowings." En die zou er pas eind juni komen, zo zei de directie eerder.

Nieuw overleg
Toch blazen de bonden de bruggen niet op. Ze zeggen bereid te zijn om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. "Onze stakingsaanzegging blijft lopen, maar staking is geen doel op zich", aldus Paul Buekenhout (LBC-NVK). "De enige manier om eruit te komen, is overleg. De directie moet zich bezinnen en de piloten minstens een perspectief geven." Dat betekent dat niet alle verzuchtingen in een-twee-drie opgelost moeten zijn, maar dat er minstens een plan van aanpak op tafel moet komen.

"De bal ligt in het kamp van de directie", voegde Van Hoof nog toe. Als die de komende weken geen stappen zet, volgen er mogelijk opnieuw twee stakingsdagen in juni.

Hoop niet opgeven
De piloten legden al maandag en woensdag het werk neer uit onvrede met hun loon, de werkdruk en de pensioenregeling.

Geen akkoord, maar ook geen definitieve breuk dus. Directie en bonden geven zichzelf de tijd om alsnog vooruitgang te boeken. En ook de sociaal bemiddelaar, Philip Verstraete, gaf de hoop niet op. "We zijn er niet in geslaagd de knoop te ontwarren, maar het touw is ook niet doorgeknipt", vatte hij samen.