Bpost belooft 1.000 extra personeelsleden, maar vakbonden verwerpen voorstel

In het voorakkoord met de vakbonden belooft de directie van bpost om honderd extra voltijdse medewerkers aan te werven. Daarnaast komen er negenhonderd tijdelijke krachten bpost versterken tijdens de kerstperiode en worden tijdelijke contracten omgevormd naar vaste. Het voorakkoord wordt echter door de drie vakbonden verworpen, de gesprekken zitten muurvast. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

De vakbonden presenteerden het voorakkoord deze ochtend aan hun personeelsafgevaardigden. De achterban reageert in eerste instantie erg argwanend omdat er in het verleden al veel plannen gemaakt zijn die op het terrein niet werden doorgevoerd. Die onzekerheid kan pas weggenomen worden indien er een juiste omkadering voor bestaat. Daarom zitten bonden en directie nog steeds rond de tafel, zo kunnen ze het definitieve akkoord vorm geven.

Extra personeel
De bonden gaven voor het eerst de inhoud van het akkoord vrij. Bpost heeft hen beloofd om onmiddellijk honderd voltijdse personeelsleden aan te werven om het werk in vierhonderd zware diensten "op een aanvaardbaar niveau te brengen". Bovenop die honderd zouden er tijdelijk nog negenhonderd personeelsleden extra worden aangeworven voor de drukke eindejaarsperiode. Waar die extra mensen vandaan moeten komen, is minder duidelijk. Bpost krijgt nu al veel vacatures niet ingevuld. 

Rondes uitstippelen
Ook rond het omstreden georoutesysteem zijn afspraken gemaakt. Dat systeem stippelt de rondes van de postbodes uit. "We waren al aan versie twintig toe", zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD . Nu zou bpost toegezegd hebben om alle lopende reorganisaties - "besparingsoefeningen" volgens de bonden - in het systeem op te schorten. Vakbonden en management zullen een nieuw organisatiemodel afspreken.

Vaste contracten
Verder zou bpost nog bereid zijn om tijdelijke contracten in het retailnetwerk om te zetten in contracten van onbepaalde duur, om uitbestedingsdossiers te heronderhandelen en om snel afspraken te maken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. "De directie accepteert het signaal van het personeel en toont respect. De boodschap is goed begrepen. Dat is al een goed uitgangspunt", stelt Nyns.

Vakbonden verwerpen
De drie vakbonden hebben vandaag samengezeten met een vaste afgevaardigde en ze vinden het voorstel unaniem niet verregaand genoeg. "Er wordt niet met het akkoord naar het personeel gegaan om dat te verdedigen", klinkt het bij Nyns. "De mensen eisen duidelijke antwoorden op hun vragen en die kunnen we hen vandaag niet geven. Voor elk voorstel krijgen we tien andere vragen in de plaats."

"Het personeel van bpost zal wel geïnformeerd worden over het voorakkoord, zodat ze voor zichzelf kunnen besluiten of het voorstel potentieel heeft." Volgens Nyns moet er alvast opnieuw rond de tafel gezeten worden. "Opnieuw onderhandelen is de enige optie, want de gesprekken zitten muurvast", klinkt het nog.