Bonden vragen meer loon in onderwijs

De onderwijsvakbonden vragen meer loon voor de personeelsleden van het Vlaams onderwijs. Vandaag overhandigden ze hun eisen voor een nieuwe cao aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De vraag naar een lineaire loonsverhoging is volgens de bonden "legitiem". De laatste dateert immers van 2003.

Na de inleveringen van de afgelopen jaren vragen de bonden een loonsverhoging van 2,4 procent. Verder willen ze meer vakantiegeld en een hogere eindejaarspremie voor al het onderwijzend personeel. Er zijn ook specifieke looneisen voor startende leerkrachten en oudere personeelsleden.

"Deze Vlaamse regering heeft de mond vol van de herwaardering van het lerarenberoep", zeggen de bonden. "Dit houdt in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven. De onderwijssector moet daarbij minstens gelijke tred houden met de private sector".

Oudere en jongere leerkrachten
Omdat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken, vragen de bonden ook een nieuwe loonschaal voor oudere leerkrachten. Het onderwijspersoneel bereikt nu het maximumsalaris rond de leeftijd van 50 jaar.

Er is dus geen loonevolutie meer voor een periode van 15 jaar en de vakbonden vinden dat personeelsleden zich ook op het einde van hun loopbaan financieel gewaardeerd mogen blijven voelen.

Voor jongere leerkrachten vragen ze dat de baremieke leeftijd geschrapt wordt, de gelijke startleeftijd die destijds werd ingevoerd vanwege de legerdienst. Die is in de jaren 90 opgeschort, waardoor de argumenten om de baremieke leeftijd te behouden gedateerd zijn, zeggen de vakbonden.