Bijen moeten luchtvervuiling opsporen

In navolging van een Canadees proefproject zullen ook in Brussel bijen ingezet worden om luchtvervuiling op te sporen en te meten. Door een analyse van de honing zullen luchtvervuiling en de bronnen ervan kunnen opgespoord worden. Honing bevat immers minuscule hoeveelheden vervuiling die de onderzoekers heel wat wijzer kunnen maken.

Bijen gaan in een straal van maximaal drie kilometer van hun bijenkorf op zoek naar stuifmeel om honing uit te produceren. In de stad bevatten de bloemen stof afkomstig van industrie, verwarming, verkeer en andere activiteiten die vervuilend kunnen zijn. “Dat stof bevat ook de markers van de vervuilingsbron waarvan het afkomstig is”, zegt de Brusselse Dominique Weis, directeur van het Pacific Centre for Isotopic and Geochemical Research in Vancouver.

“Naargelang de vervuilingsbron zitten er telkens andere en minuscule hoeveelheden in van zeer specifieke isotopen van zware metalen zoals lood, zink, koper, cadmium en zelfs verbindingen als arsenicum. Die zijn zo uniek dat ze ons precies kunnen vertellen waar een bepaalde vervuilende stof vandaan komt.”

Vervuilingsbronnen
Ook kan het team via die analyses achterhalen hoe het met de bezochte planten gesteld is en of ze in goede omstandigheden groeien en bloeien, en in welk soort bodem ze staan. Voor de start van het project werden mogelijke vervuilingsbronnen reeds in kaart gebracht zodat de vergelijking achteraf vlotter zal verlopen. Na een eerste succesvolle test in Vancouver wordt nu ook getest in Brussel, Parijs, Grenoble en enkele andere centrumsteden.

Stadstuinen
"In Brussel, waar de eerste stalen al genomen zijn en waar professor Philippe Claeys van de VUB het onderzoek zal leiden, staan heel veel bijenkorven, meestal in het kader van stadslandbouwprojecten of in de vele stadstuinen die de stad rijk is", zegt Weis. "We hebben al zeer voorlopige resultaten die ronduit verrassend zijn. Maar ze zullen pas over een jaar, als we voldoende data hebben, gepubliceerd worden."