Bevallen op feestdag? €200 meer

Sinds deze maand mag er een urgentietarief aangerekend worden voor bevallingen die in het weekend, op een feestdag of ’s nachts plaatsvinden. “Patiënten die kiezen voor een eenpersoonskamer, dreigen hierdoor minstens 200 euro extra te moeten betalen”, zegt Tony Coonen, federaal secretaris van De Voorzorg Limburg in Het Belang van Limburg.

Een urgentietarief voor vaginale bevallingen bestond nog niet. Sinds 1 juni mag er tot 147 euro extra aangerekend worden, voor een bevalling onder epidurale verdoving kan daar nog eens 52 euro bijkomen.

Toch voelt de patiënt deze verhogingen niet, het urgentietarief wordt volledig terugbetaald, zowel voor een- als meerpersoonskamer. “Het ziekenhuis kan echter een extra ereloonsupplement aanrekenen voor een eenpersoonskamer dat kan oplopen tot 150 procent van het normale tarief”, aldus Coonen.

Daardoor kan een patiënt die op een feestdag, in het weekend of ’s nachts in een eenpersoonskamer moet bevallen makkelijk tot 220 euro meer betalen.