België volgt 45 haatpredikers

De veiligheidsdiensten in ons landt houden 45 haatpredikers in de gaten, onder wie veertien buitenlandse haatpredikers. Samen met homegrown terrorist fighters worden die opgenomen in een nieuwe databank. Dat meldt het Ministerie van Justitie in een mededeling.

Vandaag keurde de Ministerraad twee voorstellen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitie Koen Geens (CD&V) goed over nieuwe informatie die in de al bestaande databank Foreign Terrorist Fighters wordt opgenomen.

Dat is een databank waar tot voor kort enkel buitenlandse terroristische strijders werden opgenomen, maar waar nu ook de homegrown terrorist fighters en haatpredikers worden opgenomen.

Homegrown terrorist fighters en haatpredikers
Homegrown terrorist fighters zijn personen bij wie er een aanknopingspunt is met België en waarvan de autoriteiten vermoeden dat ze een gewelddadige actie willen uitvoeren of steun leveren aan iemand die een gewelddadige actie wil stellen omwille van ideologische of politieke overtuigingen. Haatpredikers zijn volgens Justitie mensen of verenigingen die een overtuiging “verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen”.

In de databank staan er nu 45 haatpredikers, onder wie veertien buitenlandse, en 78 homegrown terrorist fighters.

De nieuwe databank komt er om alle informatie over deze mensen te bundelen en makkelijker te delen met de verschillende veiligheidsdiensten in ons land.