Bacquelaine vindt leraar zwaar beroep

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) vindt leerkracht een zwaarberoep. Dat blijkt uit een werkdocument binnen de regering, waarover De Morgen schrijft. Zo lijkt de kans steeds groter te worden dat leraren vroeger met pensioen mogen.

Wie lesgeeft in het lager of secundair onderwijs zou in het meest gunstige geval twee jaar sneller met pensioen kunnen. Kleuterleiders en leerkrachten in het bijzonder onderwijs zitten een categorie hoger en zouden tot vier jaar vroeger kunnen stoppen. Hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs vallen uit de boot.

De regering is het er intussen over eens om te werken met vier criteria die bepalen of iemand in aanmerking komt voor een zwaar beroep: moeilijke uren, fysieke belasting, veiligheidsrisico's en stress. Die laatste factor geldt niet als apart criterium, dus wie alleen stress heeft, komt niet in aanmerking.

Voor alle duidelijkheid: het zijn de sociale partners die uiteindelijk de definitieve lijst opstellen in een volgende fase van de onderhandelingen. De regering lijnt met de lijst en bijbehorende berekeningen de onderhandelingsmarge af, om vat te krijgen op het verdere verloop.