Antwerpen maakt vergoedingen openbaar

Het schepencollege van de stad Antwerpen gaat voortaan aan het einde van het jaar een lijst opmaken van alle vergoedingen die de burgemeester en schepenen dat jaar ontvingen. Niet alleen de verkozen mandaten worden daarbij in rekening gebracht, ook alle vergoedingen voor publieke én private mandaten die daaraan gelinkt zijn, worden opgenomen. Er komt ook een bovengrens voor wat een burgemeester of schepen op die manier mag verdienen, naar analogie met het Vlaams Parlement.

De beslissing komt er na de commotie van de voorbije weken rond vergoedingen voor lokale bestuurders die in intercommunales en andere soortgelijke structuren zetelen. "We vinden transparantie wel degelijk belangrijk. Ik heb de voorbije dagen ook meteen transparantie gegeven wanneer daarom gevraagd werd", zegt schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA). Hij kwam vorige maandag nog in het vizier van Groen voor zijn grote aantal al dan niet bezoldigde mandaten.

Het overzicht van alle vergoedingen zal voorgelegd worden tijdens de bestaande themacommissie Intergemeentelijke Samenwerking. Het overzicht omvat volgens Kennis alle mandaten die in het voorafgaande jaar werden uitgeoefend, de verkregen brutovergoedingen conform de belastingfiches en het aantal aanwezigheden op vergaderingen.

Plafonnering 
De totale som van de wedde van een burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden die hij ontvangt als bezoldiging voor de daaraan gelinkte activiteiten, wordt bovendien begrensd. Het plafond is anderhalve keer de vergoeding die leden van het Vlaams Parlement krijgen - een regel die nu al geldt voor wie de mandaten van schepen of burgemeester en parlementslid combineert.

Bekijk ook: