Alle flitsboetes dan toch wettelijk

Boetes die de politie uitschrijft op basis van een nummerplaat zonder de bestuurder ook effectief tegen te houden, zijn nu toch wettig. Eind vorig jaar bleek dat die boetes niet geldig waren omdat de agenten geen toelating hadden tot een specifieke databank, die de nummerplaat aan de persoon koppelt. De ministerraad heeft nu een wetsontwerp goedgekeurd waardoor de politiediensten voortaan wél de Kruispuntbank Voertuigen mogen raadplegen.

Het Hof van Cassatie oordeelde in september dat boetes uitschrijven onwettig is als de politie alleen de nummerplaat heeft en de bestuurder daarna pas geïdentificeerd wordt via de zogenaamde Kruispuntbank bij de DIV, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen. Het ging dan bijvoorbeeld over de flitsboetes of de trajectcontroles.

Probleem was dat politieagenten geen toelating hadden om zomaar gegevens op te vragen bij de DIV-databank. Daar is eerst toelating van de privacycommissie voor nodig, maar die werd niet aangevraagd. Dat zorgde voor heel wat onduidelijkheid over de wettelijkheid van de boetes die al waren uitgeschreven.

Wel toegang
De ministerraad heeft het probleem nu opgelost door de politiediensten wél toegang te geven tot die databank, waardoor zij op een wettelijke manier de bestuurders kunnen identificeren. Volgens staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) zorgt zijn wetsontwerp voor rechtszekerheid.

"Om de situatie uit het verleden recht te trekken, heb ik het initiatief genomen om een wetsontwerp te maken dat de politiediensten vrijstelt van een machtiging, maar wel een duidelijke wettelijke basis vastlegt voor het raadplegen van de Kruispuntbank Voertuigen. Ook een verantwoordelijke voor gegevensverwerking binnen de politie is verplicht", aldus De Backer.

Wet op privacy
De staatssecretaris werkt nu verder aan een update van de Privacywet. Dat moet dergelijke voorvallen in de toekomst vermijden. "We moeten dit 'juridisch gebricoleer' in de toekomst vermijden en een sterkere responsabilisering van de administraties bij de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens realiseren. Het is duidelijk dat het systeem van machtigingen alleen niet voldoende garanties biedt voor de bescherming van onze persoonsgegevens. Het is beperkt tot een momentopname zonder echte controle achteraf", licht De Backer toe.

Bekijk ook: