Dossier Vluchtelingencrisis

Al 115 vluchtelingen betrapt bij reis naar thuisland

De eerste zes maanden van dit jaar zijn al 115 vluchtelingen betrapt die op reis gingen naar hun land van herkomst. Dat zijn er bijna evenveel als in heel 2017 en ruim dubbel zoveel als in 2016. Zij riskeren hun verblijfsvergunning in België te verliezen.

Wie erkend wordt als vluchteling, krijgt verblijfspapieren omdat hij of zij gevaar loopt in eigen land. Even terugkeren voor een familiebezoek of een vakantie lijkt dan ook niet evident, maar toch gebeurt het. Afgaand op het aantal betrapte vluchtelingen zit het fenomeen zelfs stevig in de lift.

115
Voor de eerste zes maanden van dit jaar staat de teller al op 115, bijna evenveel als de 134 dossiers die in heel 2017 werden overgemaakt aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). In 2016 waren het er zelfs maar 56.

“Als we de voorlopige cijfers extrapoleren, komen we dit jaar uit op een 250-tal dossiers”, klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Ten opzichte van 2016 zou dat een verviervoudiging zijn.”

Buurlanden
De sterke stijging is te verklaren door een betere samenwerking met andere Europese lidstaten. In de hoop onder de radar te blijven, vertrekken veel vluchtelingen via luchthavens in buurlanden. Maar ons land sloot een samenwerkingsakkoord af met Nederland en Duitsland - en dat werpt z’n vruchten af.

Betrapt?
Nochtans staat er heel wat op het spel voor de vluchtelingen: als ze betrapt worden, kunnen ze hun verblijfsrecht in België verliezen. Sinds 2016 speelden zo al 103 mensen hun vluchtelingenstatuut kwijt, terwijl 67 anderen het mochten behouden, ondanks de reis naar hun herkomstland. De 135 overige dossiers worden nog onderzocht door het CGVS.