ACOD: "Vraagtekens bij beslissing Homans"

De socialistische vakbond "plaatst vraagtekens" bij de beslissing van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om 508 ambtenarenbenoemingen in Gent te schrappen. "Volgens ons nam de Stad Gent een logische en juiste beslissing om die personeelsleden statutair te maken", zegt ACOD-voorzitter Chris Reniers. Het Gents stadsbestuur reageert fel en overweegt juridische stappen.

Homans vindt dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden bij de vaste benoeming van de medewerkers, omdat de functie niet toegankelijk was voor andere kandidaten. Ze heeft de beslissing van de gemeenteraad vernietigd.

12 jaar ervaring
"Maar de mensen die vast benoemd werden, hadden 12 jaar ervaring. Ze hebben bij hun indiensttreding een selectieproef afgelegd", zegt Reniers. "Dat zijn zwaarwegende argumenten waarop een overheid zich mag baseren om contractuele ambtenaren vast te benoemen." .

“In eer en geweten”
Gents schepen van Personeelsbeleid Martine De Regge laat onderzoeken of ze de benoemingen, die in april werden goedgekeurd, alsnog kan toepassen. Ze ontkent dat het gaat om cliëntelisme of dat de beslissing snel is doorgevoerd om de nieuwe pensioenregels vanaf december te omzeilen. "Er is 3 jaar gewerkt aan dat besluit, het gaat om mensen van wie we vinden dat ze recht hebben op dat statuut. We hebben deze beslissing in eer en geweten genomen."

ACOD achter stadsbestuur
Homans verweet de vakbond ook dat ze geen standpunt innamen in de benoemingskwestie. Maar in een reactie geeft het ACOD nu aan achter het Gents stadsbestuur te staan. "De Stad Gent heeft in deze een wijze beslissing genomen", klinkt het. Al reageert Reniers niet verbaasd: "sinds het Zomerakkoord is het overduidelijk dat de minister, en bij uitbreiding haar hele partij en de regeringen, voorstander is van interimcontracten die niet aan enige regels zijn gebonden. Dat is niet de visie van de ACOD. Wij stappen niet mee in de logica van de federale regering en die van minister Homans om willekeurige aanstellingen, die duurder zijn en minder garantie geven op goede dienstverlening, te promoten."

Bekijk ook:

Bron: Belga