Aantal geschorste lagereschoolkinderen in twee jaar tijd verdrievoudigd

Lagere scholen schorsen meer en meer onhandelbare kinderen. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. Vorig schooljaar zijn 157 lagere schoolkinderen geschorst, een verdriedubbeling in twee jaar tijd. Kinderen met gedragsproblemen worden ook steeds vaker geschorst op school.

Tijdens het schooljaar 2016-2017 zijn 100 kinderen in het kleuter- en lager onderwijs tijdelijk geschorst, dat wil zeggen maximum 2 weken. 

Vorig schooljaar, 2017-2018, waren dat er al 157, dus meer dan de helft meer. Ook het aantal kinderen dat definitief is geschorst is gestegen, van 60 naar 71.

Volgens experts is het probleem ook dat leerkrachten niet zijn opgeleid om met kinderen met gedragsproblemen om te gaan. Kinderpsychologe Katelijne Van Lommel: "Wat wij nog veel te weinig mee krijgen, als leerkracht, maar ook als hulpverlener, is dat dat gedrag communicatie is, een verborgen hulpvraag is, waardoor we niet weten hoe mee om te gaan. Dat we dat heel vaak apprecieren als onwil, terwijl zorgvraag is. En dat zou ook in opleiding meer aan bod komen. Dat ze met zorg reageren in plaats van bestraffend. In elk geval, schorsing is nooit de oplossing, zeker niet voor kinderen in de basisschool."