Brussel: kindergeld gelijk voor elk kind

De volgende Brusselse regering wil het systeem van de kinderbijslag hervormen. Dat schrijft De Standaard. Het huidige tarief loopt progressief op per geborene, maar volgens de onderhandelaars is voortaan elk kind evenveel geld waard.

Bedoeling is om het systeem te egaliseren en zo gelijk mogelijk te maken. Dat betekent dat ieder kind evenveel steun geniet vanaf de geboorte. Vlaams of Franstalig maakt niets uit. Elke Brusselaar wordt, ongeacht afkomst of taalrol, gelijk behandeld en bevoordeeld.

Door de zesde staatshervorming krijgt het Brussels gewest er bevoegdheid over onder meer de kinderbijslag.