Sp.a kiest in juni 2015 nieuwe voorzitter

Bruno Tobback blijft nog zeker tot juni 2015 voorzitter van sp.a. Dan houdt de partij voorzittersverkiezingen. Daarvoor komt er ook hele vernieuwingsoperatie, met een congres in februari 2015.

De partij nam de beslissing vanochtend op het partijbureau. Met deze datum is het scenario van vervroegde verkiezingen van de baan. Maar volgens Tobback “is dat zelfs nooit op de baan geweest”. Op het partijbureau is er ongeveer een uur gediscussieerd over de beste timing, aldus de voorzitter.

Voor er een nieuwe voorzitter wordt verkozen, houdt de partij een hele vernieuwingsoperatie. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als de manier waarop we naar buiten treden, vernieuwen we”, zegt Tobback.  Op de fractiedagen van 19 en 20 september wordt een blauwdruk voorgesteld. Nadien volgt dan een periode van feedback waarin iedereen commentaar kan geven en suggesties doen, in de eerste plaats de afdelingen. Dat proces zal uitmonden in een congres in februari 2015, waar er over de vernieuwing zal worden gestemd.

Op basis van de vernieuwingsoperatie worden in juni 2015 dan de voorzittersverkiezingen gehouden. Of Tobback daar ook aan zal deelnemen, is voorlopig onduidelijk.