"50+'ers aanwerven blijven stimuleren"

Wanneer een oudere werknemer solliciteert, dan speelt de doelgroepenkorting (zoals RSZ-korting of Vlaamse 50+tewerkstellingspremie) voor 6 op de 10 werkgevers in het voordeel van die oudere kandidaat. Dat blijkt uit een rondvraag van Unizo bij 657 werkgevers, zo meldt De Zondag.

Aan de vooravond van de regionalisering van de RSZ-korting voor oudere werknemers, pleit Unizo voor het behoud van de doelgroepenkorting. "Voor werkgevers is een doelgroepenkorting een noodzaak en geen luxe", zegt Karel van Eetvelt van Unizo. De ervaring op de arbeidsmarkt is voor bijna 9 op de 10 werkgevers een pluspunt, de ervaring in het leidinggeven is voor ruim de helft een troef.

Van Eetvelt wijst er wel op dat nog een aantal nadelen verbonden blijft aan het aanwerven van oudere kandidaten, zoals de hoge loonsverwachting of het recht op brugpensioen.