Jeugdwerkloosheid daalt met bijna 9%

In mei 2014 is het aantal werkloze jongeren gedaald met 8,7% of 4877 jongeren ten opzichte van dezelfde maand in 2013. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Ook in andere leeftijdscategorieën daalt de werkloosheid. In totaal kende ons land vorige maand 420.056 werkzoekenden. Dat zijn er bijna 6000 minder dan een jaar eerder, een daling van 1,6%. Dat resultaat is beter dan verwacht, want in april was er nog een lichte stijging van het aantal werklozen. Enkel bij de 50-plussers stijgt de werkloosheid. In die leeftijdscategorie stijgt de werkloosheid met 6,5%.