NMBS bindt in bij nieuw vervoersplan

De NMBS heeft de laatste hand gelegd aan het nieuwe vervoersplan dat in december van kracht wordt. Na de vele reacties van de voorbije maanden deed de vervoersmaatschappij nog flink wat aantal bijsturingen.

Het nieuwe vervoersplan, dat in december van kracht wordt, wekte bij de presentatie tijdens een roadshow in maart heel wat kritiek los. Op basis van de reacties voerde de NMBS nog aanpassingen door. Zo is de verbinding tussen Gent Dampoort en Brussel omwille van de enorme vraag alsnog behouden. Voor andere geschrapte treinen bleek er ook na de nieuwe evaluatie echter geen plaats meer te zijn.

De aanpassingen zijn volgens spoorbaas Jo Cornu niet enkel ingegeven door de harde kritiek. Naast de vraag speelden ook financiële en technische criteria. Soms was er geen plaats meer op het uurrooster, andere verbindingen zijn gewoon te duur, aldus Cornu.

Hij heeft het verder over optimalisatie. Het aantal treinkilometers blijft constant, maar dan met meer aanbod op momenten van grote vraag en minder aanbod in de daluren. De spoorbaas beklemtoonde echter dat het nieuwe vervoersplan de beheersovereenkomst volledig respecteert. Die beheersovereenkomst komt op tafel van zodra er een nieuwe regering is.