3.000 banen op de tocht bij Bpost?

De vakbonden vrezen dat bij bpost 3.000 banen verloren zullen gaan als het postbedrijf het contract voor de bedeling van de kranten verliest. Ze kondigen een betoging aan op woensdag 2 juli voor het kabinet van uittredend minister van Economie Johan Vande Lanotte. De bonden eisen dat bij de toewijzing van het nieuwe contract rekening gehouden wordt met kwalitatieve arbeidsvoorwaarden.

Postregulator BIPT ontving drie kandidaturen voor de concessie voor de bedeling van de kranten en tijdschriften. Behalve bpost zijn ook de Belgische Distributiedienst (BD) en persdistributeur AMP kandidaat.

Het was de Europese Commissie die in mei 2013 oordeelde dat de bedeling vanaf 2016 via een aanbestedingsprocedure moest verlopen. De concessie geldt voor minimaal vijf jaar. De ministerraad moet uiteindelijk beslissen welke kandidaten een offerte mogen indienen.

"Na Renault, Ford Genk, ArcelorMital en Delhaize dreigt binnenkort ook bpost geconfronteerd te worden met een sociaal en menselijk drama", stellen de vakbonden. Ze vrezen dat bij de toekenning van het contract vooral aandacht zal gaan naar de prijs, en niet naar de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden.

"Dan zou bpost de uitreiking wel eens kunnen verliezen", zegt Lieve Vanoverbeke van ACV Transcom. Ze wijst erop dat andere operatoren zelfstandigen inschakelen. "En zij werken aan voorwaarden die verre van ideaal zijn." "Wij zorgden voor correcte arbeidsvoorwaarden bij bpost. Het zou spijtig zijn als nu 3.000 arbeidsplaatsen verloren gaan", zegt ook Jef De Doncker van ACOD.

De bonden zitten nog samen over de concrete invulling van de actiedag. Ze zullen het personeel oproepen om op 2 juli om 11 uur voor het kabinet van Vande Lanotte post te vatten, maar het zou niet de bedoeling zijn er een stakingsdag van te maken.

"We willen niet het publiek of het bedrijf schaden, maar een signaal geven", zegt De Doncker. Aanvankelijk was sprake van een betoging op 26 juni, maar de stad gaf voor die datum geen toestemming.

Bpost heeft begrip voor de actie. "We weten dat er veel ongerustheid is op het terrein en we beseffen dat het om een zeer belangrijk contract gaat, waarbij minstens 2.600 werknemers betrokken zijn", zegt woordvoerder Piet Van Speybroeck. "We hebben alle zorg besteed aan ons bod en vertrouwen erop dat wij het kunnen halen als de spelregels eerlijk zijn. Wij werken enkel met contractuelen of statutairen. Als anderen met zelfstandigen of schijnzelfstandigen kunnen werken, dan is dat voor ons een financiële discriminatie."